Bahamas Banks
  • kategorie: podmořská lavice, podmořské pohoří
  • poloha: 25°00′ s.š., 76°28′ z.d.
  • stát: Bahamy
  • družice: Sentinel-2B
  • datum pořízení snímku: 27.2. 2020

Snímek, který zde vidíme, je malou ukázkou toho, že družicová data nemusí nutně sloužit ke sledování pevniny. Ač se to možná zdá na první pohled neuvěřitelné, to na co se díváme je mořské dno. Voda je totiž pro světlo průhledným prostředím, a tak v místech, kde není velká hloubka, můžeme vidět skrze vodní sloupec i útvary na dně. Ty které vidíme na snímku jsou součástí oblasti známé jako Bahamas Banks rozkládající se v prostoru mezi Kubou a Floridou. Tato podmořská lavice vlastně představuje prastaré vápencové pohoří, jehož vznik je datován do období na přelomu jury a křídy (tedy druhohor). V té době byla hladina světového oceánu přibližně o 120 metrů níže než je tomu dnes, avšak poté se začala postupně zvyšovat. Současně s tím došlo k poklesu terénu danému vlastní vahou pohoří, které tak nakonec navždy zmizelo pod hladinou oceánu. Jeho posledními zbytky vyčnívajícími nad úroveň hladiny jsou pak dnešní Bahamské ostrovy. Moře v oblasti Baham je díky tomu jen velmi mělké. Jeho hloubka dosahuje v nejhlubších místech kolem 12 metrů, avšak většinou jen kolem 2 – 5 metrů. Celá oblast je však ostře ohraničena prudkými srázy, které náhle spadají do hloubky kolem 4000 metrů.