kolonie tučňáků u Cape Gates

kolonie tučňáků u Cape Gates
  • kategorie: zvířata
  • poloha: 73°40′ j.š., 122°25′ z.d.
  • stát: Antarktida
  • družice: Sentinel-2A
  • datum pořízení snímku: 7.11. 2016

O tom, že je družicové snímkování neocenitelným pomocníkem při průzkumu odlehlých a špatně dostupných oblastí (které nelze prozkoumat pomocí „klasických“ pozemních metod) se je možné přesvědčit v mnoha přírodovědných oborech. Dokladem toho může být i tento snímek zachycující okolí mysu Cape Gates v západní Antarktidě. Prohlédneme-li si jej pozorně, zajisté si všimneme několika hnědočerných skvrn, které souvisejí s výskytem tučňáků. Tito na první pohled nemotorní ptáci v průběhu svého vývoje ztratili schopnost létat. Zato jsou však skvěle přizpůsobeni pro potápění ve vodě, při kterém loví svou potravu tvořenou zejména malými rybkami a hlavonožci. Při pobytu na pevnině se tito ptáci sdružují do velmi početných kolonií čítajících i několik tisíc jedinců. I když největší z tučňáků mohou dosahovat velikosti až 120 centimetrů, na snímcích z družice Sentinel-2 je přímo spatřit nemůžeme, neboť na to jsou přeci jen moc malí. Když se však taková tučňáčí kolonie chvíli zdržuje na určitém místě, zanechají po sobě ptáci „cosi“ co barevně silně kontrastuje s okolním sněhem a ledem a co už na snímcích vidět lze – jak se ostatně sami můžete přesvědčit. Této skutečnosti pak bylo využito v rámci projektu realizovaného Britskou Antarktickou Službou (British Antarctic Survey) během kterého byl pomocí snímků ze Sentinelu-2 sledován výskyt tučňáků na pobřeží Antarktidy. V rámci tohoto projektu tak bylo objeveno hned 11 dosud neznámých tučňáčích kolonií, jejichž výzkum je obecně komplikován skutečností, že se často vyskytují v místech, které jsou pro klasický pozemní průzkum prakticky nepřístupná.