Ahaggar
  • kategorie: pohoří
  • poloha: 23°17′ s.š., 5°32° v.d.
  • stát: Alžírsko
  • družice: Sentinel-2B
  • datum pořízení snímku: 14.3. 2020

Pohoří Ahaggar se rozkládá na ploše 550 000 km2 v centrální části Sahary přibližně 1500 kilometrů jižně od hlavního města Alžírska Alžíru. Jeho hlavní část vznikla v období třetihor (přibližně před 2 miliony let) v důsledku vulkanické činnosti vyvolané tektonickými pohyby, které následně pokračovaly až do období čtvrtohor. Pohoří dosahuje značné výšky, která činí v případě nejvyššího vrcholu Tahat 2908 m n. m. (jedná se o nejvyšší horu Alžírska). Jednotlivé vrcholy pohoří mají charakter vypreparovaných vulkanických sopouchů prorůstajících skrze sedimentované horniny tvořící okolní povrch. Nacházejí se zde rozsáhlá skalní města tvořená věžemi, jehlami a dalšími pozoruhodnými útvary. Protože zde prakticky neprší, je zdejší krajina zcela pustá a téměř liduprázdná. Jen občas se zde vyskytnou prudké lijáky, které dokáží zaplavit sníženiny, a vytvořit tak dočasná jezera, jenž jsou životně důležitá pro zdejší obyvatele – Tuaregy (žijící v tomto kraji přes 2000 let). Právě tento kmen dal celé oblasti její název, jenž by šel přeložit jako „konec světa“. Ještě vzácněji než déšť padá v těchto horách uprostřed Sahary sníh (což zní téměř neuvěřitelně), který zde však nikdy nevydrží déle než pár dní. V minulosti však zdejší krajina vypadala poměrně hodně odlišně než dnes, o čemž dodnes vypovídají četné skalní malby pocházející z doby kolem roku 6000 př. n.l. V té době totiž území dnešní Sahary nebylo vyprahlou pouští, ale panovalo zde obecně mnohem vlhčí klima, takže krajina zde měla charakter travnatých savan, jaké dnes najdeme mnohem více na jih. 

Věděli jste že…?

…pohoří Ahaggar je spojeno s jednou dnes již prakticky zapomenutou českou expedicí? V roce 1947 se na ni vydal sochař, malíř, cestovatel a etnograf František Vladimír Foit (1900 – 1971) se svou manželkou Irenou. Foitovi se vypravili se svým vozem Tatra 57B (známou jako „Hadimrška“) z pobřeží Středozemního moře skrze Alžírsko směrem na jih. Cesta byla plánována na rok a jejím hlavním cílem bylo původně Kongo, kde chtěl František Foit zkoumat možnosti exportu československých automobilů do Afriky. Trasa expedice pak zavedla manžele Foitovy i do již zmíněného pohoří Ahaggar, přičemž se údajně jednalo o první Čechoslováky, jimž se toto pohoří podařilo překonat. V průběhu cesty vytvářel František Foit různé kresby a modely, pořizoval fotografie a nahrával domorodou hudbu. Z Alžírska expedice pokračovala přes Kamerun, Francouzské a Belgické Kongo až do Jihoafrické republiky. V průběhu cesty však došlo v únoru 1948 ke komunistickému převratu, jehož následkem byl veškerý majetek celé rodiny v Československu znárodněn. Foitovi se tak do vlasti již nikdy nevrátili a usadili se v keňském Nairobi.