Bodamské jezero
  • kategorie: jezero
  • poloha: 47°33′ s.š., 9°28′ v.d.
  • stát: Německo, Rakousko, Švýcarsko
  • družice: Sentinel-2B
  • datum pořízení snímku: 13.9. 2020

Bodamské jezero je svoz rozlohou 536 km2 třetím největším sladkovodním jezerem střední a západní Evropy (po Balatonu a Ženevském jezeře). Nachází se v alpské oblasti při trojmezí Německa, Rakouska a Švýcarska. Současná kotlina jezera vznikla v místě starší druhohorní tektonické deprese působením tzv. Rýnského ledovce, který vznikl přibližně před 29 000 lety a zanikl na konci poslední doby ledové (tedy před asi 10 000 lety). Břehy jezera jsou většinou ploché či mírně kopcovité a samo pobřeží je pak jen málo členité. Zajímavostí je pak část jezera označovaná jako Untersee, která je od hlavní části (označované jako Obersee) oddělena tzv. kostnickým prahem nazvaného podle města Kostnice, které v těchto místech leží. Jiným zajímavým městečkem je pal Lindau, jehož historické jádro leží na jednom z celkem tří ostrovů, které se na jezeře nacházejí. Hlavním přítokem jezera je řeka Rýn, která se do něj vlévá deltovitým ústím v Rakouské části pobřeží. Všimnout si zde můžeme výrazně odlišené barvy vody řeky (ve srovnání s vlastním jezerem) která je způsobena unášeným ledovcovým materiálem známým jako „ledovcová moučka“. V souvislosti s hospodářským využitím řeky pro lodní dopravu probíhá v oblasti ústí prakticky neustále těžba pomocí plovoucích bagrů, která reguluje ukládání přinášených říčních sedimentů. V důsledku toho pak původní delta prakticky zanikla a dnes je koryto řeky téměř narovnané. Zajímavostí je i samotné jméno jezera, které se výrazně liší v germánských a románských jazycích. Dochovaná listina z roku 890 zmiňuje jezero jako Lacus Potmanicus (podle jednoho z nejstarších osídlených míst v okolí), které se následně stalo základem „německé verze“ názvu jezera – Bodensee. Románská verze názvu – Lac de Constance pak odkazuje na již zmíněné město Kostnice