Bombetoka Bay
  • kategorie: záliv
  • poloha: 15°46′ j.š., 46°17° v.d.
  • stát: Madagaskar
  • družice: Sentinel-2A
  • datum pořízení snímku: 20.9. 2021

Zátoka Bombetoka Bay se nachází na severozápadním pobřeží Madagaskaru poblíž města Mahajanga, kde se řeka Betsiboka vlévá do vod Mozambického průlivu. Velké množství sedimentů přinášených touto řekou dalo v kombinaci s působením přílivu a odlivu vzniknout četným ostrovům a písečným lavicím propleteným říčními kanály. Rychlý růst populace Madagaskaru vedl k masivnímu odlesňování v honbě za novou zemědělskou půdou, které je využívána zejména k pěstování rýže a kávy. Zdejší tropická lateritová půda se pak vlivem následné eroze dostává po každém větším dešti ve značném množství do koryta řeky, kde způsobuje charakteristickou sytě červenou barvu vody. Nově získaná zemědělská půda je tak velmi erozí velmi rychle znehodnocena, což vyvolává tlak na další odlesňování, čímž se celý koloběh neustále opakuje. Množství přinášených sedimentů, které se následně usazují v ústí a na okrajích říční delty, se v posledních přibližně 30 letech výrazně zvýšilo, což představuje problém pro rybolov a dopravu (zmíněné město Mahajanga je jedním z největších přístavů Madagaskaru), neboť dochází k zanášení říčních kanálů. Pobřeží zálivu lemují nejrozsáhlejší mangrovové lesy na Madagarskaru, které vytvářejí dynamické a rozmanité pobřežní ekosystémy, v nichž nachází útočiště celá řada mořských živočichů zahrnující různé druhy korýšů, ryb (příkladem mohou být zdejší endemické cichlidy), mořských želv, ptáků a savců (vyskytují se zde například vzácní dugongové).