Brasilia
  • kategorie: město
  • poloha: 15°47′ j.š., 47°53′ z.d.
  • stát: Brazílie
  • družice: Sentinel-2A
  • datum pořízení snímku: 1.6. 2020

Brasilia je hlavním a současně také čtvrtým největším městem Brazílie (po São Paulu, Riu de Janeiro a Salvadoru). Od počátku své kolonizace Evropany na začátku 16. století se naprostá většina zdejšího osídlení koncentrovala do úzkého pásu podél pobřeží oceánu, zatímco obrovské rozlohy vnitrozemí zůstávaly prakticky liduprázdné. A tak se v roce 1822, tedy krátce poté, co země získala nezávislost, zrodila myšlenka na vybudování zcela nového hlavního města – „prakticky uprostřed pralesa“. Své realizace se však tento plán dočkal až o mnoho let později, a to z iniciativy zdejšího prezidenta (mimochodem po matce českého původu) Juscelina Kubitschka, který ze stavby nové metropole udělal jeden z hlavních prvků svého volebního programu. Ve svém inauguračním proslovu z roku 1956 doslova prohlásil: „Musíme naši zemi objevit, naši půdu obsadit, vyrazit k západu a moři ukázat záda.“. Výstavba byla zahájena na základě projektu Lucia Costy, který vymyslel jedinečné uspořádání města, jehož půdorys připomíná letadlo letící na západ. Celé město se vlastně skládá ze dvou hlavních komponent: Monumental Axis (tvořící trup letadla) zahrnuje administrativní a obchodní budovy, zatímco tzv. Resiedental Axis (tvořící křídla letadla) se naopak skládá z obytných čtvrtí. Aby bylo město propojeno s okolním světem, byla souběžně s jeho výstavbou vybudována i rozsáhlá dálniční síť, které jej spojuje se se dvěma největšími městy ležícími na pobřeží (Rio de Janeirem a São Paulem). Brasilia vyrostla za neuvěřitelně krátkou dobu (za pouhé tři roky) a v roce 1960 byla slavnostně otevřena. Od roku 1987 je zařazena na seznam UNESCO.