Čadské jezero
  • kategorie: jezero
  • poloha: 13°07′ s.š., 14°29′ v.d.
  • stát: Čad, Kamerun, Niger, Nigérie
  • družice: Sentinel-2B
  • datum pořízení snímku: 19.3. 2020

Čadské jezero se nachází v africkém vnitrozemí v místech, kde se střetávají hranice Čadu, Nigérie, Nigeru a Kamerunu. Současné jezero je jen nepatrným pozůstatkem mnohem větší vodní plochy, která se v těchto místech nacházela ještě v období před 7000 lety. V té době jezero pokrývalo plochu kolem 225 000 km2, a mělo tedy podobnou rozlohu jakou má například Bělorusko. Netrvalo však dlouho a jezero začalo vlivem oteplujícího se klimatu rychle vysychat. Za pár století se proto rozpadlo na několik menších fragmentů, z nichž postupně většina zcela zanikla. Pro Evropu je Čadské jezero známé již od starověku, neboť sem v průběhu 1. století našeho letopočtu dorazilo několik průzkumných výprav starých Římanů. Starověký učenec, astronom a kartograf Claudius Ptolemaios (100 – 168) jej zakreslil do svých map pod názvem „Jezero Hrochů“. Hrochy stejně jako například krokodýly a různé druhy vodních ptáků bychom ostatně mohli v jezeře najít dodnes. V moderních dějinách bylo jezero Evropany poprvé navštíveno roku 1823 a v roce 1853 bylo důkladně prozkoumáno německým cestovatelem Heinrichem Barthem (1821 – 1865). Jak již bylo zmíněno, jezero se postupem času neustále zmenšovalo a tento proces pokračuje i v současnosti. Ještě v roce 1960 pokrývalo plochu 26 000 km2, zatímco dnes se jeho rozloha pohybuje pouze kolem 1350 km2. Díky malé hloubce (2 – 11 m) však rozloha jezera značně kolísá, a tak zatímco jižní břehy jsou tvořeny bařinatými mokřady, na severu můžeme vidět částečně zaplavované písečné duny. Další osud jezera je velmi nejistý. Jisté však je, že jeho zánik by měl katastrofální dopad na zdejší obyvatelstvo, pro které je jezero (především díky rybolovu) stále jedním z hlavních zdrojů obživy.