národní park Canaima
  • kategorie: hora, národní park
  • poloha: 5°15′ s.š., 62°11′ z.d.
  • stát: Venezuela
  • družice: Sentinel-2A
  • datum pořízení snímku: 3.2. 2020

Území národního parka Canaima je mnohými lidmi považováno za vůbec nejkrásnější část Venezuely.  Jako národní park je toto území chráněno od roku 1962 a v roce 1994 bylo dokonce zapsáno na seznam světového přírodního dědictví UNESCO. Při rozloze přibližně 30 000 km2 se pak jedná o jedno z vůbec největších chráněných území na světě (jeho rozloha odpovídá například velikosti Belgie). Jeho hlavní osou je řeka Caroní, která společně se svými přítoky vymodelovala s vrstev starých proterozoických sedimentů rozsáhlou soustavu stolových hor zdvíhajících se na úroveň okolní džungle i o více než 1000 výškových metrů. Jednou ze zdejších stolových hor (které jsou známy pod názvem „tepui“) je i nejvyšší hora Venezuely Roraima. Díky svým téměř kolmým stěnám jsou vrcholové plošiny těchto stolových hor jen velmi obtížně přístupné. To ve svém důsledku způsobilo, že se zde vytvořil jakýsi paralelní svět vyvíjející se prakticky zcela nezávisle na svém okolí. Zdejší faunu a flóru proto tvoří skoro výhradně druhy, které nikde jinde nenajdeme. Tato skutečnost pak inspirovala britského spisovatele Arthura Conana Doyla k sepsání známého románu „Ztracený svět“. Kromě již zmíněné Roraimy, bychom zde našli i nejvyšší vodopád světa Salto Angel (pojmenovaný po pilotovi a hledači zlata Jimmym Angelovi, který jej objevil v roce 1935), který přepadá přes okraj hory známé jako Auyantepui („Ďáblova hora“) a následně se řítí do hloubky 979 metrů.