Cerro Paranal
  • kategorie: hora, astronomická observatoř
  • poloha: 24°37′ j.š., 70°24′ z.d.
  • stát: Chile
  • družice: Sentinel-2A
  • datum pořízení snímku: 29.10. 2019

Při pohledu na dnešní snímek by pravděpodobně jen málokdo poznal, jaká část světa je na něm zachycena. Téměř uprostřed snímku bychom nalezli horu Cerro Paranal, na jejímž vrcholu se nachází jedna z největších a nejvýznamnějších astronomických observatoří světa. Nachází v severní části Chile přibližně 12 km od pobřeží Tichého oceánu a 120 km jižně od města Antofagasta. Na vrcholu byla vytvořena umělá plošina, na níž se od roku 2005 nachází čtveřice dalekohledů známých jako Very Large Telescope (VLT) provozovaných Evropskou jižní observatoří (ESO). Umístění observatoře nebylo pochopitelně náhodné, ale bylo pečlivě vybráno s ohledem na co nejlepší podmínky pro pozorování. Lokalita patří díky své poloze na okraji pouště Atacama (v kombinaci s poměrně velkou nadmořskou výškou 2635 m n. m.) k jedněm z nejsušších míst na světě, což je důležité zejména pro pozorování v oboru infračerveného záření. Vlhký vzduch z východní části jihoamerického kontinentu nedokáže překonat vysokou hradbu And. Z opačné strany pak situaci ovlivňuje studený peruánský proud, který plyne směrem z jihu na sever podél pobřeží a ochlazuje okolní vzduch, který tak obsahuje méně vodní páry. Díky působení tzv. Coriolisovy síly (vznikající v důsledku rotace Země kolem své osy) se pak většina mraků po dosažení pobřeží stáčí zpátky nad oceán a nad pevninu se tak vůbec nedostane. Právě takovou situaci názorně zachycuje tento snímek. Díky tomu zde panuje prakticky po celý rok (údajně až 350 dní v roce) jasná obloha. Dalším faktorem je potom skutečnost, že se toto místo nachází daleko od „civilizace“, a tak pozorování není rušeno tzv. světelným znečištěním.