Dartmoor
  • kategorie: vřesoviště
  • poloha: 50°38′ s.š., 3°59′ z.d.
  • stát: Velká Británie
  • družice: Sentinel-2A
  • datum pořízení snímku: 27.9. 2018

Náhorní plošina Dartmoor se rozkládá v srdci hrabství Devon v jižní Anglii. Díky velkému množství srážek, který je pro tyto končiny typický, zde vznikl rozsáhlý systém slatí a rašelinišť, které jsou doslova pokryty kobercem mechů, jenž doslova pluje na bažinách. Z mokřin a rašelinišť pak nad povrch vystupují odhalené skalní výchozy (tzv. tory). Oblast Dartmooru je domovem mnoha zajímavých druhů rostlin a živočichů, z nichž jedním z nejznámějších jsou divocí ponyové. Lidé toto území poprvé osídlili již ve střední době kamenné (tzv. mezolitu) asi před 12 000 lety a osídlení zde pokračovalo i v době bronzové a železné. Proto je Dartmoor oblastí velice bohatou na archeologické památky, k nimž patří různé kamenné kruhy, menhiry a pravěká pohřebiště. Po staletí se zde také těžily nejrůznější rudy a suroviny, jako například cín, měď a olovo. Vzhledem k opuštěnosti a ponurému vzhledu se k této oblasti váže celá řada mýtů a pověstí. Vůbec nejznámějším literárním dílem, jehož děj byl zasazen do zdejší krajiny, je román Arthura Conana Doyla „Pes Baskervillský“.