delta Ebra
  • kategorie: řeka, říční delta
  • poloha: 40°43′ s.š., 0°40′ v.d.
  • stát: Španělsko
  • družice: Sentinel-2B
  • datum pořízení snímku: 10.6. 2019

Delta Ebra (Delta de l’Ebre) tvoří ústí jedné z nejdelších řek na Pyrenejském poloostrově (928 km), která na rozdíl od většiny zdejších vodních toků teče směrem od západu k východu a vlévá se do Středozemního moře. Pramen Ebra bychom našli v Kantabrijském pohoří, odkud následně protéká Starokastilskou vrchovinou a Aragonskou rovinou. Na jeho toku se pak nachází historické město Zaragoza. Delta nacházející se v samém závěru toku řeky vznikla postupným naplavováním a usazováním přineseného materiálu. O rychlosti jejího nárůstu si můžeme udělat názornou představu uvědomíme-li si, že město Amposta (které na snímku rovněž vidíme) bylo ještě ve 4. století n.l. námořním přístavem, zatímco dnes delta vybíhá do vzdálenosti asi 25 km do moře. Protože říční usazeniny zpravidla představují úrodné půdy, je delta Ebra intenzivně zemědělsky využívána. A tak zde byla vybudována rozsáhlá síť zavlažovacích kanálů zásobující vodou zdejší pole a plantáže, na nichž se pěstují například mandarinky, citrony, lilky ale i rýže. V roce 1983 byla část delty Ebra vyhlášena přírodním parkem zdejší jedinečné prostředí.