delta Mississippi
  • kategorie: říční delta
  • poloha: 29°09′ s.š., 89°15′ z.d.
  • stát: Louisiana, Spojené státy americké
  • družice: Sentinel-2A
  • datum pořízení snímku: 22.2. 2020

Řeka Mississippi je délkou 3770 km nejdelším vodním tokem Severní Ameriky a 4. nejdelší řekou světa (po Amazonce, Nilu a Kongu). Mohutnost tohoto veletoku se odráží i v jeho názvu, který v jazyce indiánů žijících v okolí, znamená „velká řeka“. Zajímavostí přitom je, že na své předlouhé cestě překonává převýšení pouhých 446 metrů. Jen pro srovnání: Vltava, která je podstatně kratší, překonává převýšení 560 metrů, Labe již téměř 1390 metrů, a nejdelší řeka světa – Amazonka – 5190 metrů. Celkově však Mississippi odvodňuje na 40 % území kontinentálních Spojených států (bez Aljašky). Řeka hrála v historii USA vždy důležitou úlohu. V první řadě se jednalo o velmi strategickou dopravní cestu spojující New Orleans při pobřeží Mexického zálivu s oblastí v okolí Velkých jezer (zejména pak Chicaga). Kromě toho byla řeka vnímána jako linie oddělující americký „východ“ a „západ“. V tomto ohledu dodejme, že ještě na začátku 19. století Spojené státy ani zdaleka neovládaly území „od oceánu k oceánu“ jako je tomu dnes, ale jejich teritorium končilo právě zde na březích Mississippi, za níž se nacházelo prakticky neprobádané „indiánské území“. Teprve prodej území původně francouzské Louisiany (které ovšem bylo podstatně rozsáhlejší než je dnešní stát stejného jména) v roce 1801 odstartoval další expanzi na západ. Z tohoto pohledu je pak jistě zajímavým zjištěním, že první most přes řeku byl postaven teprve v roce 1855. Přejděme ale na samotný závěr toku řeky Mississippi, který je tvořen rozsáhlou deltou vytvářející spletitý systém říčních ramen, jezer a mokřadů. Její současná rozloha činí přes 36 000 km2. Mohutný veletok však každoročně přináší kolem 400 milionů tun materiálu, jehož rychlost usazování je v tomto případě vyšší než rychlost eroze způsobená mořským vlněním. Plocha delty Mississippi se proto neustále zvětšuje a ústí řeky se tak posouvá rychlostí 80 – 150 metrů za rok dál a dál do oceánu.