erg Šeš
  • kategorie: poušť
  • poloha: 27°16′ s.š., 2°24′ z.d.
  • stát: Alžírsko
  • družice: Sentinel-2A
  • datum a pořízení snímku: 18.3. 2020

Pouště zaujímají kolem 20 % povrchu souše. Představují obecně nehostinné oblasti, které trpí nedostatkem vody, a tím i vegetace. V obecném povědomí jsou pouště horkými oblastmi, avšak ve skutečnosti existují i „studené“ pouště, které jsou položeny vysoko v horách. Nejvíce pouští se ovšem nachází v pásu (respektive pásech) táhnoucím se podél obratníků. Za jejich vznikem stojí stálé tlakové výše bránící přílivu vlhkého oceánského vzduchu přinášejícího srážky. Jedním z takových případů je i největší poušť světa Sahara rozkládající se na ploše přes 9 000 000 km2, a zabírá tak téměř stejnou plochu jako Čína nebo Spojené státy. Řekne-li se poušť, prakticky všem se okamžitě vybaví plocha pokrytá dunami jemného písku. Ve skutečnosti je ale tento typ pouště, známý jako erg, zastoupen relativně málo. Jeho typickou ukázku si můžeme prohlédnout na družicovém snímku zachycujícím část Sahary známou jako Erg Šeš nacházející se v západní části Alžírska. Všimnout si zde můžeme především soustavy dlouhých podélných dun (známých jako seify) vznikající v situacích, kdy vítr fouká ze dvou různých směrů, a zarovnává tak duny do podélných pruhů. Mnohem častěji by se ovšem člověk nejen na Sahaře ale i na jiných pouštích světa setkal se skalnatým typem nazývaným hamada či případně štěrkovou pouští známou jako serir. Kromě toho existuje ještě čtvrtý, byť ne příliš častý, typ pouště nazývaný sebh (hlinitá poušť).