pánev Etoša
  • kategorie: občasné jezero
  • poloha: 18°14′ j.š., 16°15′ v.d.
  • stát: Namibie
  • družice: Landsat-8
  • datum pořízení snímku: 7.5. 2020

Pánev Etoša je jednou z největších bezodtokých solných pánví v jižní Africe. Rozkládá se na ploše přibližně 4800 km2 a její vznik souvisí s tektonickou činností v období třetihor (asi před 10 miliony let). Později, v období pleistocénu, kdy byla značná část Evropy pokrytá kontinentálním ledovcem, panovalo v Africe mnohem vlhčí podnebí než dnes a proto se tu nacházelo poměrně rozsáhlé jezero. Mělké jezero napájené občasnými vodními toky tu ostatně vzniká i v současnosti během období dešťů. Po zbytek roku je však pánev pokryta bělavou solnou krustou. V období dešťů se sem stahují početná hejna vodních ptáků, mezi nimiž kralují především plameňáci a pelikáni. Narazit bychom zde mohli i na další představitele typické africké zvířeny jakými jsou sloni, pakoně, antilopy, zebry, lvi a leopardi. Pánev byla objevena v roce 1851, kdy do těchto míst zavítala výprava švédského průzkumníka Charlese Johna Anderssona a anglického vědce Francise Galtona. Roku 1907 byla pánev z iniciativy guvernéra tehdejší Německé jihozápadní Afriky (dnešní Namibie) vyhlášena rezervací a od roku 1967 má status národního parku.

Věděli jste že…?

…jméno Francise Galtona nám dnes možná již mnoho neřekne, ačkoliv se s jeho dílem setkáváme do současnosti. Francis Galton (mimochodem se jednalo o bratrance Charlese Darwina) rozpracoval a zavedl mnohé metody statistického zpracování dat a dal základ výpočtu korelace dvou proměnných pomocí tzv. korelačního koeficientu. Výpočet korelačního koeficientu byl dále rozpracován jeho studentem Karlem Pearsonem (podle něhož je dodnes znám jako Pearsonův korelační koeficient). Jiným jeho vynálezem je tzv. „galtonova píšťalka“ vydávající pro člověka neslyšitelné zvuky, která je využívána při výcviku psů.