Everglades
  • kategorie: mokřady
  • poloha: 26°05′ s.š., 80°31′ z.d.
  • stát: Florida, Spojené státy americké
  • družice: Sentinel-2A
  • datum pořízení snímku: 17.12. 2018

Takřka ihned za branami floridského velkoměsta Miami se rozkládá pozoruhodná krajina pokrytá rozsáhlými močály a bažinami, z nichž pouze tu a tam vystupují ostrůvky suché země. I ta nejvýše položená místa však vystupují jen kolem 2 metrů nad úroveň hladiny oceánu. Celé toto území vytvořila řeka Pahyokee, jejíž název znamená v jazyce indiánského kmene Seminolů, kteří tento kraj původně obývali, doslova „řeka trávy“. Tento název bezpochyby vychází ze zdejších bohatých porostů vodních rostlin, tzv. mangrovů, které jsou typické pro oblasti, kde se oceánská voda mísí se sladkou vodou (tedy typicky v nízko položených ústích řek). Výskyt těchto porostů společně s malou hloubkou vody způsobuje, že se zde nelze pohybovat v klasických člunech. Namísto toho se zde k dopravě využívají speciální plavidla s malým ponorem poháněná vrtulí – tzv. „airboats“. Ve zdejších bažinách se daří mnoha zajímavým druhům rostlin a živočichů, z nichž jakýmsi symbolem jsou aligátoři, jejichž současný počet je odhadován na 200 000. Kromě nich bychom tu ovšem našli i krokodýly. Ti sem byly v minulosti uměle zavlečeni a dnes představují významný problém pro populaci původních amerických aligátorů (krokodýli jsou jejich potravními konkurenty a navíc dorůstají větší velikosti). Z dalších zvířat je pak možné jmenovat například pumu a nejrůznější druhy vodního ptactva. Celá oblast zaujímá plochu 6104 km2 a jako národní park je chráněna od roku 1947.