Eyrovo jezero
  • charakter: jezero
  • poloha: 28°25′ j.š., 137°16′ v.d.
  • stát: Austrálie
  • družice: Sentinel-2
  • datum pořízení snímku: 2.7. 2017

Eyrovo jezero se rozkládá v severovýchodní části Jižní Austrálie, kde vyplňuje rozsáhlou pouštní bezodtokou depresi ležící 12 metrů pod úrovní hladiny moře. Je pojmenováno na počest britského úředníka, který v roce 1839 vedl průzkumnou výpravu do vnitrozemí Jižní Austrálie. Eyrovo jezero je po většinu času vyschlou solnou plání, která se jen občas naplní vodou. Na hloubku 1.5 m se jezero údajně naplní v průměru jednou za 3 roky; hloubky 4 m pak dosáhne obvykle jednou za 10 let. Díky tomu jezero také výrazně mění svou rozlohu, která v maximálním případě může dosahovat až 9500 km2. Během vlhčí části roku se na břehy jezera stahují početná hejna vodních ptáků – především pak pelikánů.