Fidži
  • kategorie: souostroví
  • poloha: 17°29′ s.š., 177°40′ v.d.
  • stát: Fidži
  • družice: Sentinel-2B
  • datum pořízení snímku: 10.6. 2021

Na snímku vidíme ústí řeky Ba do Tichého oceánu nacházející se na severním pobřeží ostrova Viti Levu, jenž je s nedalekým ostrovem Vanua Levu hlavní součástí ostrovního státu Fidži ležícího přibližně 1000 km východně od Nové Kaledonie a 1100 km severně od Nového Zélandu. Kromě dvou zmíněných ostrovů tvořících většinu zdejší pevniny, se celé souostroví skládá z přibližně 330 sopečných a korálových ostrovů, z nichž 110 je trvale osídlených. Zatímco dnes ostrovy Fidži k jedněm z nejvyhledávanějších turistických destinací a návštěvníci jsou zde srdečně vítáni, v minulosti se jednalo o obávané končiny, jimž se každý, pokud to bylo jen trochu možné, obloukem vyhýbal. Příčinou byla skutečnost, že zdejší obyvatelé až do 19. století (údajně do roku 1867) v hojné míře praktikovali kanibalismus, kdy byli zabíjeni nejen nepřátelé zajatí v různých mezikmenových válkách, ale padlo mu za oběť i několik evropských misionářů, kteří přijeli zdejší domorodce obracet na „pravou víru“. Proto také bylo toto souostroví známé pod názvem „Ostrovy lidojedů“. Poprvé bylo objeveno v roce 1643 holandským mořeplavcem Abelem Tasmanem a v roce 1774 sem zavítal i známý mořeplavec James Cook. Na mapu se však tyto ostrovy dostaly teprve po roce 1789, kdy tudy proplouval kapitán William Blight poté, co jej vzbouřená posádka lodi HMS Bounty vysadila do malého člunu (v němž se mu nakonec podařilo dosáhnout pobřeží Jávy). Evropané se zde natrvalo usídlili teprve v průběhu 19. století, přičemž v roce 1874 se souostroví stalo britskou kolonií. Status nezávislého státu ostrovy Fidži získaly zpět v roce 1970, avšak s Velkou Británií jsou stále těsně propojeny svým členstvím v Commonwealthu (formální hlavou státu je tak i zde Britská královna Alžběta II.). V následujících letech zde proběhlo hned několik převratů vyplývajících zejména z konfliktu mezi původními obyvateli a potomky indických dělníků, kteří sem byli přiváženi Brity. Indové byli mnohem schopnějšími obchodníky, a tak se z nich postupně stala bohatší společenská třída, která ve svých rukou soustředila většinu politické moci – což se pochopitelně nelíbilo příslušníkům původního obyvatelstva. Dnes se však jedná o přátelskou zemi, která patří k ekonomicky nejrozvinutějším státům Oceánie. Kromě tradičního zemědělství produkujícího cukrovou třtinu, koptu, tabák, kávu kakao či batáty, jsou zde i ložiska zlata, stříbra a mědi, která jsou využívána. Turisté sem však jezdí především kvůli krásné přírodě v podobě tropických lesů, v nichž žijí vzácné druhy sov, papoušků a plazů, a také kvůli obrovskému bohatství podvodního světa, díky kterému jde o vyhledávanou destinaci pro potápění.