Iljen
  • kategorie: sopka
  • poloha: 8°03′ j.š., 114°14′ v.d.
  • stát: Indonésie
  • družice: Sentinel-2A
  • datum pořízení snímku: 25.6. 2019

Indonésie patří k vulkanicky nejaktivnějším oblastem na světě, což je dáno skutečností, že se zde setkávají hned čtyři různé litosférické desky (Euroasijská, Pacifická, Australská a Filipínská). Na rozhraní těchto litosférických desek dochází k tzv. subdukci, při níž se jedna deska postupně zasouvá pod druhou, čímž následně v hlubinách Země vzniká magma, jenž se pak následně musí dostat někudy ven. Proto zde nalezneme obrovské množství sopek, z nich 130 je dodnes považováno za činné. Jednou z nich je i vulkán Iljen nacházející se ve východní části Jávy. Kráter této sopky se nachází v nadmořské výšce 2148 m n. m. a v jeho nitru bychom našli 700 m široké a 200 m hluboké jezero vynikající sytě tyrkysovou barvou. Koupat se v něm ale rozhodně není dobrý nápad, neboť podle měření má voda pH mezi 0.1 – 0.5 (a jedná se tak o vůbec nejkyselejší jezero na světě). Tento stav je zapříčiněn rozpouštěním kyselých sopečných plynů ve vodě, která sem spadne v důsledku srážek. Sopka je navíc využívána k těžbě prakticky čisté přírodní síry. Každý den se na dno kráteru vydává na 200 místních horníků, kteří zde sbírají hroudy síry, kterou následně vynášejí v koších zpátky na okraj kráteru. Tento náklad má hmotnost mezi 60 – 90 kg a horníci jej přitom musí vynést po 300 metrů dlouhém svahu, jehož sklon dosahuje mezi 30 – 60°. Následně je pak čekají další tři kilometry cesty na úpatí hory. Tuto cestu pak jeden horník zvládne za den absolvovat dvakrát. Horníci navíc pracují bez jakýchkoliv ochranných pomůcek, díky čemuž jsou vystavení přímému působení agresivních sopečných plynů (které například ničí dýchací cesty). Není proto divu, že většina z nich se nedožije ani 45 let. V posledních přibližně 10 letech se sopka stala velmi oblíbeným turistickým cílem, a to zejména v noci, kdy je možné na vnitřní straně kráteru pozorovat modravé plameny vznikající při hoření síry a sirných plynů.