jezero Assal
  • kategorie: jezero
  • poloha: 11°39′ s.š., 42°25′ v.d.
  • stát: Džibutsko
  • družice: Sentinel-2A
  • datum pořízení snímku: 1.3. 2020

Jezero Assal bychom nalezli ve východní Africe na dně tzv. Afarské prolákliny. Tato tektonicky podmíněná deprese se nachází v místech, kde se z podmořských hřbetů táhnoucích se podél Rudého moře a Adenského zálivu odděluje africký kontinentální rift (známý též jako Velká příkopová propadlina). Vlastní jezero je od moře odděleno jen 8 kilometrů širokou šíjí, avšak přestože se nachází téměř na pobřeží, leží jeho hladina 153 metrů pod úrovní hladiny světového oceánu (a jedná se tak o nejníže položené místo celého afrického kontinentu). Díky tomu zde dochází k poměrně neobvyklé situaci. V naprosté většině případů se totiž voda z vnitrozemských jezer pohybuje směrem do moře. Zde je tomu díky výše popsanému výškovému rozdílu právě naopak a voda z moře prolíná systémem podzemních puklin a trhlin směrem do jezera, které tak neustále zásobuje. Díky horkému pouštnímu podnebí a žádnému přítoku sladké vody vyniká Assalské jezero extrémní slaností, která je přibližně 10x vyšší ve srovnání s mořskou vodou (jedná se o tzv. hypersalinní jezero). Sůl byla pro místní kmen Afarů zdrojem značného bohatství a ne nadarmo byla v minulosti přezdívána jako „bílé zlato“. Těžba soli probíhala v okolí jezera po staletí. Její výsledek pak byl dopravován pomocí karavan velbloudů na území dnešní Etiopie, kde byla sůl směňována za uhlí, proso, kávu a v minulosti také otroky. Také název jezera se solí velmi úzce souvisí neboť jej z jazyka Afarů můžeme přeložit jako „jezero soli“.

Věděli jste že…?

…v okolí Assalského jezera panovaly díky zdejšímu horkému a suchému podnebí příhodné podmínky pro uchování starých fosilií, z nichž některé vedou až k prapočátku lidského rodu? Nalezeny zde byly například pozůstatky jednoho z nejstarších předchůdců člověka, kterým byl australopithecus afarensis.