jezero Turkana: ústí řeky Omo

jezero Turkana – ústí řeky Omo
  • kategorie: jezero, řeka
  • poloha: 4°37′ s.š., 36°03′ v.d.
  • stát: Etiopie, Keňa
  • družice: Sentinel-2A
  • datum pořízení snímku: 23.3. 2019

Jezero Turkana (dříve známé jako Rudolfovo jezero) se nachází ve východní Africe, v severozápadní částí tzv. Východoafrického riftu. Jezero má rozlohu 8500 km2, přičemž většina z této plochy leží na území Keni a jen svým severním okrajem zasahuje do sousední Etiopie. Právě zde se však do jezera vlévá řeka Omo, která tvoří značnou část jeho přítoku. Řeka Omo se do jezera vlévá rozsáhlou deltou tvořenou mnoha rozvětvenými rameny. V minulosti bylo jezero odvodňováno do Bílého Nilu, avšak dnes je bezodtoké. Díky své poměrně malé hloubce jsou vody jezera hojné na různé druhy ryb a na jeho březích se daří hrochům a krokodýlům. Evropany bylo jezero objeveno v roce 1888, kdy sem dorazili cestovatelé Samuel Teleki a Ludwig von Höhnen, kteří jej pojmenovali na počest tehdejšího následníka rakousko-uherského trůnu prince Rudolfa. V současnosti je ale používáno spíše místní „africké“ jméno jezera, které je odvozeno od jednoho z kmenů obývající jeho okolí.

Věděli jste že…?

…okolí jezera Turkana je možné bez nadsázky považovat za jakousi prakolébku lidstva? V jeho okolí se dochovaly fosilie nejstarších předchůdců člověka australopitéků a nalezeny zde byly také 2 miliony let staré pozůstatky prehistorického druhu člověka známého jako homo rudolfensis, který byl současníkem známějšího homo habilis.