Johannesburg
  • kategorie: město
  • poloha: 26°11′ j.š., 28°00′ v.d.
  • stát: jihoafrická republika
  • družice: Landsat-8
  • datum pořízení snímku: 3.9. 2022

Johannesburg je svou populací čítající kolem 6 milionů obyvatel největším a nejlidnatějším městem Jižní Afriky. Město bylo založeno v roce 1886 po nálezu velmi bohatého ložiska zlata, jehož objev přilákal do této oblasti značné množství lidí prakticky ze všech kontinentů světa. Původně stanový tábor zlatokopů se za pouhých 10 let rozrostl v město s více než 100 000 obyvateli, čímž se Johannesburg stal jedním z vůbec nejrychleji se rozvíjejících měst. Stejně jako většina ostatních hornických měst na konci 19. století byl i Johannesburg drsným místem obývaným směsí bílých horníků a obchodníků a černých dělníků, kteří byli najímáni na nekvalifikované důlní práce. Bohatství zdejších ložisek se záhy stalo jedním z důvodů rostoucího napětí mezi Britským impériem a búrskou vládou Transvaalu, které nakonec vyústilo ve dvě tzv. búrské války, jejichž důsledkem bylo, že většina afrických horníků město opustilo. Náhlý nedostatek pracovních sil pak byl vyřešen dovozem dělníků z Číny, čímž vznikla zdejší početná asijská komunita. V roce 1917 se město stalo sídlem společnosti Anglo-American, jenž se záhy stala jednou z největších světových korporací ovládajících těžbu zlata a diamantů v Jižní Africe. Tento trend pak zůstal zachován až do současnosti, kdy prakticky všechny africké těžební firmy, velké banky a investiční společnosti mají sídlo právě zde. Kromě toho tu sídlí i největší burza na Africkém kontinentu, díky čemuž je také přezdíváno jako „finanční centrum Afriky“. Na přelomu 40. a 50. let 20. století začal být v Jižní Africe uplatňován princip segregace známý jako apartheid. A tak zatímco v centru města byly budovány moderní výškové budovy, v okolí začala vznikat aglomerace předměstských čtvrtí určených pro černošské dělníky. Jedním z nich bylo i Soweto (South Western Townships), které bylo původně projektováno pro 50 000 lidí se záhy stalo domovem desetinásobku tohoto počtu. Od 60. let se město stalo jedním z center protestů a demonstrací proti apartheidu. Během 90. let město čelilo extrémnímu nárůstu kriminality, v jehož důsledku mnoho obyvatel i firem město opustilo (byl zde například registrován jeden nejvyšších počtů vražd na počet obyvatel na světě). V současnosti se situace postupně stabilizuje. V roce 2010 se Johannesburg stal jedním z hostitelských měst mistrovství světa ve fotbale.