Káhira
  • kategorie: město
  • poloha: 30°02′ s.š., 31°13′ v.d.
  • stát: Egypt
  • družice: Sentinel-2B
  • datum pořízení snímku: 22.6. 2022

Hlavní město Egypta Káhira se nachází v severovýchodní části Egypta při jižním okraji delty Nilu. Podle starých legend se jedná o místo, kde bohové Hor a Sutech svedli boj o vládu nad Egyptem. Ačkoliv současné město bylo založeno (pro někoho možná překvapivě) teprve v roce 969 po uchopení vlády dynastií Fátimovců, historie tohoto místa sahá mnohem hlouběji do minulosti. Nedaleko odtud totiž stálo hlavní město tzv. Staré říše Mennhofer (která je ale známější pod svým řeckým ekvivalentem Memfis). Na západním břehu Nilu stojí na plošině Gíza již téměř 4500 let jeden z nejznámějších a nejcharakterističtějších symbolů staroegyptské civilizace – pyramidy, které jsou současně jediným z tzv. klasických 7 divů světa, který se dochoval až do dnešní doby. Káhira vždy těžila ze své strategické polohy na křižovatce mezi Afrikou, Asií a Evropou. V roce 988 zde byla při mešitě al-Azhar založena univerzita, která je považována za nejstarší instituci svého druhu v Africe (a druhou nejstarší na světě). V následujícím období vlády dynastie Mamelúků (1250 – 1517) se z města stalo hlavní centrum celého islámského světa. Právě v tomto období vznikla největší část zdejších mešit, díky nimž je Káhira známá jako „město tisíce minaretů“. Po dobytí Osmanskými Turky vliv města rychle upadl a k jeho obnově došlo až v souvislosti s invazí francouzského vojska pod velením Napoleona Bonaparte v letech 1798 – 1799. Káhira se začala rozrůstat o moderní čtvrti stavěné po vzoru evropských metropolí. V souvislosti s tím však začalo období prakticky nekontrolovaného přílivu obyvatel, kteří sem přicházeli z venkova za prací, za obchodem či za vzděláním. Jen v letech 1882 – 1937 se počet obyvatel města ztrojnásobil a jeho rozloha vzrostla z 10 na 163 km2. Tak začaly vznikat čtvrti tzv. „neoficiálního bydlení“ zakládané bez jakéhokoliv formálního povolení či kontroly úřadů. Vláda se tento problém snažila vyřešit řízeným budováním satelitních měst v okolní poušti, avšak tyto snahy byly úspěšné jen částečně. Dnes žije ve městě přibližně 10 milionů obyvatel, avšak pokud bychom brali v úvahu celou navazující aglomeraci, pak je domovem 21 milionů lidí, díky čemuž se jedná o vůbec největší město v celé Africe. Neregulovaný nárůst počtu obyvatel přinesl mnohé problémy s výstavbou potřebné infrastruktury. V souvislosti s tím proto byla v roce 2015 zahájena výstavba nového města, jehož dokončení je plánováno na rok 2030 a které by se posléze mělo stát novou metropolí Egypta.

Věděli jste že…?

…podobně jako je New York přezdíván Big Apple, je Káhira někdy označována jako Big Mango?