kráter Roter Kamm
  • kategorie: impaktní kráter
  • poloha: 27°45′ j.š., 16°17′ v.d.
  • stát: Namibie
  • družice: Sentinel-2B
  • datum pořízení snímku: 1.1. 2023

Impaktní kráter Roter Kamm, najdeme v jižní části pouště Namib přibližně 80 kilometrů severně od Oranjemundu. Má průměr 2.5 km a v současnosti dosahuje loubky přibližně 100 metrů. Původně však byla jeho hloubka mnohem větší (minimálně dvojnásobná), avšak aktivní pohyblivé písky okolní pouště kráter postupně pohřbívají, čímž současně maskují důsledky dalších geologických procesů, které ovlivnily současnou podobu kráteru. Vznik tohoto kráteru je kladen do období přibližně před 4.8 miliony let (tedy do období mladších třetihor – pliocénu). Zajímavostí je, že v okolí kráteru nebyly nalezeny žádné části meteoritu, který jej vytvořil, což naznačuje, že se po dopadu zcela vypařil.