Lake Mono
  • charakter: jezero
  • poloha: 37°59′ s.š., 119°00′ z.d.
  • stát: Kalifornie, Spojené státy americké
  • družice: Sentinel-2A
  • datum pořízení snímku: 14.9. 2019

Vysychající Aralské jezero je známým symbolem jedné z nejhorších ekologických katastrof 20. století. Není však na světě ani zdaleka jediným případem. Podobný osud v minulosti hrozil také slanému alkalickému jezeru Mono (Lake Mono), které se nachází ve východní Kalifornii nedaleko hranic s Nevadou. Jezero Mono vzniklo před 760 000 lety uvnitř pánve, která byla zformována v důsledku vulkanické činnosti. Tato pánev je přitom bezodtoká, takže voda v jezeře se vyznačuje velmi vysokým obsahem alkalických solí. Slanost vody je zde přibližně 2x vyšší než v moři a její pH se pohybuje okolo 10 (je tedy silně zásaditá). Přes tyto nepříznivé podmínky však jezero bylo a dodnes je významnou lokalitou pro vodní ptactvo. V roce 1941 byl do oblasti jezera prodloužen akvadukt zásobující vodou Los Angeles. V důsledku toho se hladina jezera začala rychle snižovat. Do roku 1983 klesla o 12 metrů a rozloha jezera se zmenšila téměř o 70 %.  Od začátku 90. let 20. století byl zahájen intenzivní boj o zachování jezera, jehož výsledkem bylo omezení odběru vody z oblasti. Hladina jezera se tedy opět o něco zvýšila, avšak nikoliv tolik, aby stačila ukrýt zpět to, co bylo při jejím poklesu odhaleno: bizarní „věže“ (zvané „tufas“) tvořené nezpevněným pěnovcem (travertinem), které zde v minulosti vznikly díky činnosti podvodních horkých vřídel. Největší z těchto travertinových věží dosahují výšky kolem osmi až deseti metrů a jejich stáří je odhadováno na 200 – 900 let.