ledovec San Quentin
  • kategorie: ledovec
  • poloha: 46°51′ j.š., 74°01′ z.d.
  • stát: Chile
  • družice: Sentinel-2A
  • datum pořízení snímku: 1.1. 2020

Ledovec San Quentin se nachází v jihoamerické Patagonii, kde tvoří součást nejdelší ledovcový splaz sestupující z tzv. Severopatagonského ledovcového pole (Campo de hielo Patagónico Norte) do malé laguny Sam Rafale na pobřeží Tichého oceánu. Tato laguna je pak s oceánem spojena krátkou řekou. Společně s rozsáhlejším Jihopatagonským ledovcovým polem představuje poslední zbytek rozsáhlého ledovcového štítu, který v průběhu pleistocénu pokrýval celou jižní část Jihoamerického kontinentu. V době svého maximálního rozsahu, tj. před přibližně 18 000 lety, pokrýval tento ledovcový štít plochu o rozloze 480 000 km2. Od té doby se však rozloha zaledněného území podstatně zmenšila, takže dnes zabírají obě patagonská ledovcová pole jen asi 4 % původní rozlohy (rozloha samotného ledovcového splazu na snímku činí přibližně 790 km2).