Mount Katmai
  • kategorie: sopka
  • poloha: 58°15′ s.š., 154°46° z.d.
  • stát: Aljaška, Spojené státy americké
  • družice: Sentinel-2B
  • datum pořízení snímku: 8.9. 2018

Rozsáhlý stratovulkán Mount Katmai se nachází na jižním pobřeží Aljašky, přibližně 460 kilometrů jihozápadně od Anchorage. Tato sopka je známa jako dějiště vůbec nejsilnější vulkanické erupce 20. století, která se zde odehrála v roce 1912 a která byla prakticky srovnatelná s výbuchem známé sopky Krakatoa v roce 1883.  Sopka tehdy během tří dnů vyvrhla na 30 km3 materiálu, a to jak v podobě prachu a popela, tak v podobě pyroklastických proudů. Původní povrch v okruhu přibližně 10 km od vulkánu zmizel pod nánosy vyvrženého materiálu, jehož vrstva dosahovala tloušťky mezi 30 – 200 metry. Stopy popela vyvrženého při této erupci pak byly zaznamenány například až v Grónsku. Když se sopka uklidnila, naskytl se lidem pohled na nové údolí vytvořené proudem vyvrženého materiálu. Toto údolí bylo dosud vyplněno žhavým popelem, z něhož k obloze stoupal kouř. Proto bylo pojmenováno jako Valley of Ten Thousand Smokes (Údolí desetitisíců dýmů). Vyvržení tak obrovského množství materiálu způsobilo, že se vrchol vulkánu zhroutil a na jeho místě vznikla rozsáhlá kaldera, kterou můžeme vidět uprostřed snímku. Uvnitř této kaldery se v roce 1919 začalo vytvářet jezero, které roku 1923 záhadně zmizelo, avšak později se zase obnovilo a dnes dosahuje hloubky kolem 240 metrů. Zajímavostí je pak skutečnost, že i přes svou obrovskou sílu nezpůsobil tento vulkanický výbuch žádné ztráty na životech, což bylo dáno především velmi řídkým osídlením této oblasti.