Ochridské a Prespanské jezero

Ochridské a Prespanské jezero
  • kategorie: jezera
  • poloha: 40°59′ s.š., 20°51′ v.d.
  • stát: Albánie, Severní Makedonie, Řecko
  • družice: Sentinel-2B
  • datum pořízení snímku: 8.10. 2022

Ochridské a Prespanské bychom našli v západní části Balkánského poloostrova v místech, kde se stýkají hranice Albánie, Severní Makedonie a Řecka. Obě jezera leží v mezihorské tektonické prohlubni a jejich formování proběhlo v době přibližně před 6 miliony let. Díky tomu se jedná o jedny z geologicky nejstarších jezer v Evropě. Rozlohou menší (259 km2), avšak výše položené (853 m n. m.) Prespanské jezero je dodnes oázou nedotčené přírody a tradičního způsobu života. Oblast platila za opuštěné místo, kam turisté zavítali jen velmi vzácně. Svůj podíl na tom má skutečnost, že se po mnoho let jednalo o vojensky citlivou oblast z důvodu sporů mezi Řeckem a Makedonií (dnes Severní Makedonií). Albánie v minulosti jezero využívala jako přírodní nádrž, kdy v době vydatných srážek do něj odváděla část vody z řeky Devoll, zatímco v suchých měsících z něj naopak vodu čerpala. Od této praxe se naštěstí upustilo kvůli neblahým ekologickým dopadům, kterým bylo znečištění vody a zanášení jezera bahnem. Dnes je okolí jezera vyhlášeno národním parkem, který je významným hnízdištěm vodních ptáků (zejména pelikánů). Jediným odtokem je podzemní řeka protékající krasovými dutinami pod Suchou horou do Ochridského jezera, položeného o 150 metrů níže (693 m n. m.). Díky svému tektonickému původu dosahuje toto jezero značné hloubky (288 m) a řadí se tak k nejhlubším na Balkáně i v celé Evropě.  Obecně platí, že makedonská část pobřeží je hustěji zastavěná a turisticky rozvinutější. Leží tu ostatně i město, po němž nese jezero název. Albánská část je poklidnější, s dlouhými plážemi vhodnými ke koupání. Jezero je vyhledáváno nejen turisty, ale i rybáři, neboť zde žije endemický druh pstruha, který je považován za vyhlášenou gastronomickou specialitu.