Pantanal
  • kategorie: mokřady
  • poloha: 17°22′ j.š., 57°31′ z.d.
  • stát: Brazílie, Paraguay, Bolívie
  • družice: Sentinel-2A
  • datum pořízení snímku: 31.5. 2020

Rozsáhlá oblast známá jako Pantanal (z portugalského pântano = bažina) se rozkládá prakticky v samém středu jihoamerického kontinentu. Většina z jeho celkové rozlohy 195 000 km2 se nachází v Brazílii, avšak částečně zasahuje také do sousední Bolívie a Paraguaye. Ve skutečnosti se jedná o obrovskou vnitrozemskou deltu, v níž se spojuje několik řek přitékající sem z náhorní plošiny Paloalto. Jakousi osou celé oblasti je pak řeka Paraguay, která odtud odtéká směrem k jihu, kde se vlévá do ještě mohutnější řeky Paraná. Z hlediska živé přírody se jedná o druhově jednu z nejbohatších oblastí na světě, přičemž zde údajně žije více druhů rostlin a živočichů, než v sousední Amazonii. V období dešťů jsou dobré 4/5 Pantanalu na 6 měsíců zaplaveny vodou, jejíž hloubka dosahuje mezi 2 – 5 metry. Proto zde nejlépe přežívají takové druhy živočichů, které jsou přizpůsobeny dlouhodobému pobytu ve vodě a v mokřinách. Ostatní se pak musí dočasně stáhnout na vyvýšená místa, odkud pak v obdobích sucha opět sestupují za zdroji životodárné vody. Z nejzajímavějších živočichů, na které bychom zde mohli narazit, jmenujme například tapíra, mravenečníka, kajmana či největší druh hlodavce – kapybaru. Všechna tato zvířata se pak mohou stát potravou nejrobustnějšího hada – anakondy, jenž může dorůstat délky kolem 7 metrů při hmotnosti až 100 kg. Právě anakonda je typickým příkladem zvířete, které se přizpůsobilo pobytu ve zdejší bažinaté krajině, neboť na rozdíl od většiny ostatních druhů hadů (kteří obecné vyhledávají suchá a teplá místa), anakondy tráví většinu času ve vodě. Doloženy jsou přitom případy, kdy tito mohutní hadi dokázali ulovit prase o hmotnosti 70 kg. Králem zdejších lesů je ovšem jaguár. I on je přitom dobře uzpůsoben životu ve zdejších podmínkách, neboť je (opět) na rozdíl od většiny jiných druhů kočkovitých šelem velmi zdatným plavcem.