Pearl Harbor
  • kategorie: zátoka
  • poloha: 21°21′ s.š., 157°58′ z.d.
  • stát: Havajské ostrovy, Spojené státy americké
  • družice: Sentinel-2
  • datum pořízení snímku: 2.11. 2017

Záliv Pearl Harbor („Perlová zátoka“) se nachází na jižním pobřeží havajského ostrova Oahu. Od počátku 19. století byla tato rozsáhlá laguna využívána jako chráněné kotviště, jehož využití však bylo komplikováno mělčinami. Po anexi Havaje Spojenými státy v roce 1898 zde byla zřízena vojenská námořní základna US Navy, která se později, v polovině roku 1940, stala domovským přístavem americké tichomořské flotily (která až do té doby kotvila v San Diegu). Do dějin se toto místo zapsalo událostí, jenž se zde odehrála 7. prosince 1941. Toho dne byla zdejší základna napadena námořním letectvem japonského císařství startujícím ze šesti letadlových lodí úderné skupiny pod velením admirála Čiuči Naguma. Díky množství varovných zpráv, které byly získány díky prolomení japonského šifrovacího kódu („operace Magic“), odpluly americké letadlové lodě (které byly hlavním cílem Japonců) na moře. Zbytek flotily (tvořené zejména bitevními loděmi) naopak zůstal v přístavu, protože panovala obava vyslat je na moře bez leteckého krytí. A tak ono osudové ráno byly všechny bitevní lodě seřazeny jedna vedle druhé na kotvišti známém jako Battleship Row. V první fázi útoku se však ke slovu nejprve dostaly japonské ponorky, jejichž úkolem bylo nepozorovaně proniknout do přístavu a zaútočit na zakotvené lodě. Jedna z ponorek však byla záhy odhalena hlídkujícím torpédoborcem USS Ward, který na ni zaútočil a nakonec potopil. Zpráva o tomto incidentu byla obratem předána na velitelství základny, kde jí však nikdo nevěřil. O něco později zachytila obsluha radarové stanice na severním pobřeží ostrova svaz přilétajících letadel. Jelikož byl shodou okolností ve stejný den očekáván přílet letky bombardérů B-17 z Kalifornie, nebyl vyhlášen žádný poplach. A tak mohl velitel japonského leteckého útoku vyslat kódovanou zprávu „Tora Tora Tora“ vyjadřující, že se podařilo Američany zaskočit nepřipravené. Japonská letadla nejprve zaútočila na letecké základny, aby zabránili startu amerických stíhaček. Většina amerických letadel (až na několik ojedinělých výjimek) byla zničena na zemi. Poté se Japonci vrhli na zakotvené lodě. Během necelých dvou hodin bylo po všem. Všechny bitevní lodě byly vážně poškozeny nebo zničeny. USS California byla zasažena, opuštěna a po třech dnech se potopila. Oklahoma se převrátila a ve svém trupu uvěznila 415 námořníků. Jak se později ukázalo, mnozí z nich žili ve vzduchovým kapsách ještě měsíc po potopení lodi. Podobně dopadla také West Virginia, které se potopila ve vzpřímené poloze. Totální ztrátou byla také USS Arizona, která byla sice zasažena jen jedním torpédem a leteckou pumou, která však naneštěstí pronikla do skladiště munice. Nastalý obrovský výbuch pak loď doslova roztrhal. Poslední z bitevních lodí – Nevada – byla díky rychlé reakci posádky jako jediná uvedena do pohybu. Její kapitán se ale obával, že by se loď mohla potopit v přístupu do přístavu, který by tím pádem zůstal kompletně zablokován, a proto s lodí najel na břeh. Celkem v průběhu japonského útoku zahynulo na 2500 osob převážně z řad posádek napadených základen. Kromě zničených a poškozených lodí bylo zničeno 188 amerických letadel a 159 jich bylo poškozeno. Naproti tomu Japonci přišli jen o 29 (z celkových 441) letadel a 55 mužů. V důsledku této události vyhlásil druhého dne 8.12. 1941, prezident Franklin Delano Roosevelt Japonsku válku. 11.12. 1941 pak vyhlásily Spojeným státům válku Německo a Itálie, čímž se dosud čistě evropský konflikt změnil v celosvětovou válku.