Pirin
  • kategorie: pohoří
  • poloha: 41°46′ s.š., 23°23′ v.d.
  • stát: Bulharsko
  • družice: Sentinel-2A
  • datum pořízení snímku: 16.10. 2019

Pohoří Pirin se táhne v délce přibližně 40 km v jihozápadním Bulharsku, kde tvoří část tzv. thrácko-makedonského masivu. Jeho jméno je odvozeno od staroslovanského vládce bohů Peruna. Hlavní etapa vývoje tohoto pohoří se odehrála v průběhu mladších třetihor (v neogénu), kdy bylo v důsledku alpínského vrásnění nejprve silně rozlámáno a následně vystaveno kerným výzdvihům a propadům. Nejvyšší hora Vichren (2914 m n. m.), kterou vidíme téměř přesně uprostřed snímku, činí toho pohoří 6. nejvyšším v Evropě. Tento monumentální štít spadá směrem na jih k soustavě jezer Vlahinski Ezera, zatímco na severu vytváří téměř kolmou 2000 metrů vysokou skalní stěnu spadající do údolí Banderica.