Piton des Neiges
  • kategorie: sopka
  • poloha: 21°05′ j.š., 55°36′ v.d.
  • stát: Réunion (zámořské území Francie)
  • družice: Sentinel-2A
  • datum pořízení snímku: 16.7. 2018

Piton des Neiges představuje pozůstatek po kdysi mohutnému vulkánu tvořícím jádro ostrova Réunion nacházejícího se v jižní části Indického oceánu. Jeho vznik, související s přítomností tzv. horké skvrny (tedy místa, kde je oslaben zemský plášť a žhavé magma se z nitra Země může snáze dostávat k povrchu) je datován do období před 5 miliony let. Nejbouřlivějším obdobím aktivity si ovšem hora prošla v době mezi 450 000 – 340 000 roky, kdy měla charakter stratovulkánu a výlevy lávy se střídal s chrlením sopečného popela a strusky. K posledním projevům sopečné aktivity zde došlo před 29 000 – 12 000 lety, neboť následně se vlivem posunu litosférických desek přerušil přívodní kanál zásobující sopku žhavým magmatem z již zmíněné horké skvrny. Záhy poté došlo ke zhroucení prázdných magmatický krbů, čímž vznikla trojice skalních amfiteátrům (Cirque de Salazie, Cirque de Mafate a Cirque de Cilaos), která svým uspořádáním připomíná lístky trojlístku. Z hory, jejíž původní výška je odhadována na přibližně 4500 metrů, pak zbylo jen torzo, jehož nejvyšší bod se nyní nalézá ve výšce 3070 metrů nad úrovní hladiny oceánu. Navzdory svému jménu, které by šlo do češtiny přeložit jako „sněhová hora“ se zde sníh vyskytuje jen naprosto výjimečně. Ke svému jméno totiž hora přišla v podstatě omylem, neboť se její vrchol halí prakticky každý den do závoje mraků, takže při pohledu z dálky vypadá, jako kdyby byl zasněžený. Jinou zajímavostí je, že ačkoliv Piton des Neiges svou absolutní výškou není z celosvětového hlediska nijak výjimečná, jedná se o 14. nejizolovanější horu světa, neboť nejbližším vyšším vrcholem je až Kilimandžáro ležící ve vzdálenosti 2767 kilometrů.