poloostrov Banks
  • kategorie: poloostrov
  • poloha: 43°45′ j.š., 172°54′ v.d.
  • stát: Nový Zéland
  • družice: Sentinel-2
  • datum pořízení snímku: 6.10. 2019

Rozeklaný poloostrov Banks se nachází na východním pobřeží Jižního ostrova nového Zélandu. V roce 1770 jej objevil známý britský mořeplavec James Cook, který jej ovšem mylně považoval za ostrov (a tak jej také zakreslil do mapy). Nevědomky tak vlastně jako první vystihl pravý původ tohoto pozoruhodného výběžku pevniny. Původně se totiž skutečně jednalo o samostatný ostrov, jehož vznik souvisel s činností třetihorního (miocéního) vulkánu v době před 11 – 8 miliony let. Řeky stékající z Jižních Alp přinášely velké množství bahnitých a písčitých sedimentů, které se po tisíciletí usazovaly v rozsáhlých aluviálních plošinách. Usazování přineseného materiálu postupovalo stále více a více směrem do moře až nakonec vulkanický ostrov doslova „přirostl“ ke zbytku většího Jižního ostrova. Na rozdíl od „anglofonního“ zbytku Nového Zélandu zde na návštěvníka překvapivě dýchne francouzská atmosféra, která se promítá jak v architektuře zdejších domů, tak například v názvech ulic. Nad památníkem postaveným v místech, kde se vylodili první osadníci, dodnes vlaje francouzská vlajka. V roce 1838 bylo toto území odkoupeno od zdejších maorských kmenů francouzským velrybářem Jeanem Langloisem za zboží v hodnotě asi 1000 dolarů. Zátoka nabízející bezpečně chráněné kotviště se zdála být ideálním místem pro založení nové nezávislé francouzské kolonie. Langlois se tedy vrátil do Francie, kde pro svůj plán začal shánět dobrovolníky. Ve stejné době (tj. v roce 1840) byla uzavřena mezi Brity a Maory „smlouva z Waitangy“, v jejímž důsledky Británie vyhlásila suverenitu nad celým Novým Zélandem. Francouzská výprava se tou dobou nacházela v Aucklandu na Severním ostrově. Zde si jeden z nových francouzských přistěhovalců ve slabší chvíli pustil „pusu na špacír“ ohledně cíle výpravy. Tato informace se pak rychle dostala až k britskému guvernérovi Williamu Hobsonovi, pro kterého byly pochopitelně jakékoliv plány na zřizování nezávislé francouzské kolonie na Jižním ostrově naprosto nežádoucí. A tak dřív než mohla francouzská výprava opustit Auckland, byla do zálivu Akaroa, vyslána britská ozbrojená loď. Když sem tedy Francouzi vepluli, vítala je zde již vlající britská vlajka. I přesto že o zakládání francouzské kolonie už nemohlo být ani řeči se osadníci rozhodli zůstat a stát se tak prvními zdejšími poddanými Jeho Veličenstva.