přehrada Itaipu
  • kategorie: přehrada, řeka
  • poloha: 25°24′ j.š., 54°35′ z.d.
  • stát: Brazílie, Paraguay
  • družice: Sentinel-2A
  • datum pořízení snímků: 14.6. 2020

Přehradní nádrž Itaipú představuje gigantické vodní dílo vybudované na jihoamerické řece Paraná tvořící hranici mezi Brazílií a Paraguayí. Její název je odvozen ze jména ostrova, který se v místě dnešní nádrže nacházel a jehož jméno by šlo přeložit jako „zpívající kámen“. Stavba přehradní hráze byla zahájena v roce 1975 po podpisu smlouvy mezi oběma zeměmi. V ní byl potvrzen mezinárodní status celého díla, které nepatří ani jedné z obou zemí. K dokončení přehrady došlo o pouhých 7 let později (v roce 1982). Hráz má celkovou délku 7.76 km a výšku 196 metrů (srovnejme například s Orlickou přehradou, která má délku 450 m a výšku 91 m). V jejích útrobách je pak instalováno celkem 20 turbín pohánějících generátory o celkovém výkonu 14 GW (tj. cca sedminásobek výkonu jaderné elektrárny Temelín). Díky tomu byla přehrada Itaipú dlouhou dobu největší a nejvýkonnější vodní elektrárnou na světa. Toto prvenství ji teprve v roce 2008 sebrala čínská přehrada Tři soutěsky. Produkce elektrárny Itaipú dokáže v současnosti pokrýt přibližně 15 % spotřeby Brazílie a 90 % spotřeby Paraguaye.

Věděli jste že…?

…technické řešení elektrárny Itaipú bylo zkomplikováno skutečností, že obě země, které se na výstavbě podílely, používají rozdílnou frekvenci střídaného napětí (Brazílie 60 Hz, Paraguay 50 Hz)? Z celkových dvaceti generátorů jich proto deset generuje napětí o frekvenci 60 Hz pro Brazílii, zatímco zbylých deset generuje napětí o frekvenci 50 Hz pro Paraguay.