pohoří Putorana
  • kategorie: pohoří
  • poloha: 69°00′ s.š., 97°35′ v.d.
  • stát: Rusko
  • družice: Sentinel-2A
  • datum pořízení snímku: 23.8. 2018

Náhorní plošina Putorana, jejíž část vidíme na snímku, představuje nejsevernější výběžek Středosibiřské vysočiny. Svou rozlohou přibližně 250 000 km2 odpovídá přibližně velikosti Velké Británie. Jedná se o ukázku jednoho z tzv. sibiřských trapů. Tyto útvary vznikly v důsledku vulkanické činnosti na přelomu prvohor a druhohor. Masa horkého magmatu (tzv. plášťový chochol) tlačila zespodu na starší a již utuhlé vrstvy vulkanických hornin, což ve výsledku vedlo k jejich vyzdvižení za současného vzniku struktury zlomů. Díky různé pevnosti hornin pak došlo ke vzniku typické stupňovité struktury, po níž ostatně celý tento útvar získal svůj název (pocházející ze švédského trappa, tj. schody). Další geologický vývoj byl pak ve znamení činnosti husté sítě vodních toků a později i ledovců. Charakteristickými prvky zdejší krajiny jsou zde proto stolové hory dosahující v současné době výšky kolem 1500 m. Celé území je díky své poloze téměř zcela izolováno od lidské civilizace. Současně však představuje jedno z největší ložisek niklu na světě, jehož potenciální těžba je považována za jeden z hlavního faktor ohrožujících zdejší přírodu. V roce 2010 bylo toto území zapsáno na seznam světového přírodního dědictví UNESCO.