Rila
  • kategorie: pohoří
  • poloha: 42°10′ s.š., 23°35′ v.d.
  • stát: Bulharsko
  • družice: Sentinel-2B [1], Sentinel-2A [2]
  • datum pořízení snímku: 25.10. 2022 [1], 26.10. 2019 [2]

Pohoří Rila je součástí tzv. Thrácko-makedonského masivu táhnoucího se ve východní části Balkánského poloostrova. Prazáklad tohoto pohoří byl vyvrásněn v průběhu prvohor před přibližně 250 miliony let. Během alpinského vrásnění (zejména pak v mladších třetihorách) došlo k jeho rozlámání následovaným kernými výzdvihy a poklesy. V průběhu starších čtvrtohor (pleistocénu) pak bylo pohoří silně zaledněno, což dalo vzniknout hlubokým ledovcovým karům, morénám, ledovcovým údolím a ostrým skalním věžím. V současnosti zde již žádné ledovce nenajdeme, avšak pozůstatkem po nich je více jak 200 ledovcových jezer, z nichž těmi nejznámějšími je tzv. Sedm rilských jezer. Nejvyšší horou tohoto pohoří je Musala (2925 m n. m.), která je současně i nejvyšším vrcholem nejen Bulharska, ale i celého Balkánského poloostrova. Její název pochází z doby, kdy bylo toto území součástí Osmanské říše a znamená „Alláhova hora“ (Mus Allah). Podhůří tohoto pohoří je pak charakteristické výskytem četných minerálních pramenů. Kromě nich bychom zde narazili i na klášter založený v 10. století, který je jednou z turisticky nejnavštěvovanějších památek Bulharska.