Rio de la Plata
  • kategorie: záliv
  • poloha: 34°22′ j.š., 58°19′ z.d.
  • stát: Argentina, Uruguay
  • družice: Sentinel-2B
  • datum pořízení snímku: 24.11. 2021

Záliv Rio de la Plata představuje rozsáhlé nálevkovité ústí, kde se do Atlantského oceánu vlévají dvě významné jihoamerické řeky – Paraná a Uruguay (soutok obou řek vidíme na snímku). Záliv tvoří přirozenou hranici mezi Argentinou a Uruguayí, přičemž na jeho pobřeží se nacházejí i hlavní města obou zemí – Buenos Aires a Montevideo. Díky značnému přítoku z obou řek je voda v zálivu La Plata nejprve sladká, a poté má brakický charakter. Setkat bychom se zde proto mohli s jevem označovaným jako haloklina, při kterém vznikají vrstvy slané a sladké vody, které se díky rozdílné hustotě navzájem jen málo mísí. Slaná mořská voda má o něco vyšší hustotu než sladká říční voda, a tak dochází k situaci, kdy vrstva sladké vody „plave“ na vrstvě slané vody. Charakteristická je také hnědá barva vody v zálivu, která je způsobena velkým množstvím přinášeného materiálu (písku, jílu, bahna apod.). Z historického hlediska bylo toto místo poprvé prozkoumáno Portugalci v letech 1512 – 1513. V roce 1516 zde zakotvil španělský mořeplavec Juan Diaz de Solís, který se odtud pokusil doputovat na opačnou stranu jihoamerického kontinentu k pobřeží Tichého oceánu, a který toto místo označil jako Mare Dulce („Sladké moře“). V roce 1520 se zde krátce zastavil Fernão de Magalhães během své cesty kolem světa. Své současné jméno (které by se dalo přeložit jako „Stříbrná řeka“) toto místo dostalo jen o pár let později od benátského mořeplavce Sebastiana Cabota.

Věděli jste že…?

…v zálivu Rio de la Plata se odehrála první námořní bitva druhé světové války? Skupina britských křižníků Exeter, Ajax a Achilles se zde střetla s německou kapesní bitevní lodí Admiral Graf Spee, která v září 1939 začala útočit na obchodní lodě v Atlantiku. Německá loď se nakonec ukryla v neutrálních vodách přístavu Montevideo, kde byla nakonec potopena vlastní posádkou.