pohoří Ruwenzori
  • kategorie: pohoří
  • poloha: 0°23′ s.š., 29°52′ v.d.
  • stát: Demokratická republika Kongo, Uganda
  • družice: Sentinel-2A
  • datum pořízení snímku: 28.1. 2019

Pohoří Ruwenzori se nachází jen kousek od rovníku na hranicích Ugandy a Demokratické republiky Kongo. Nachází se v prostoru mezi Edvardovým (Lake Edward) a Albertovým jezerem (Lake Albert), spolu, s nimiž tvoří součást Východoafrické příkopové propadliny. Ačkoliv byla naprostá většina vnitrozemí Afriky prozkoumána teprve v průběhu 19. století, pohoří Ruwenzori tvoří určitou výjimku, neboť bylo Evropanům známo již od starověku. Poprvé jej zmiňuje ve 4. století př. n.l. Aristoteles jako „stříbrné hory“. Astronom a kartograf Claudius Ptolemaios jej pak ve 2. století našeho letopočtu zmiňuje jako „Měsíční hory“ (Montes Lunae), které byly až do 19. století považovány za prameniště Nilu. V „moderní době“ byly tyto hory poprvé prozkoumány v roce 1888, kdy sem dorazila početná výprava vedená cestovatelem Henry Mortonem Stanleyem. Jeho jménem byl pak označen i nejvyšší vrchol celého pohoří – Mount Stenley (5109 m n. m.). Kromě něj se zde nachází ještě dalších pět vrcholů s výškou nad 4000 m n. m., jenž jsou jedním z mála míst v Africe, kde se vyskytují horské ledovce. Detailně zmapováno bylo celé pohoří teprve v roce 1906 během výpravy Luigiho di Savoia, hraběte z Abruzzi, jejíž členové také v roce 1907 jako první dosáhli již zmíněného nejvyššího vrcholu. Pro nižší polohy pohoří je typické extrémně vlhké klima způsobující vznik oblačnosti, která pak celé pohoří téměř neustále zakrývá. Kromě různých druhů rákosů a bambusu bychom se na svazích pohoří Ruwenzori mohli setkat i s lobéliemi a starčeky dosahujícími až několikametrových rozměrů. Ze zvířat se zde vyskytuje například levhart či daman stromový (tvor podobný králíku, jehož nejbližším příbuzným je překvapivě slon). V roce 1991 bylo celé pohoří prohlášeno za národní park a později bylo zapsáno na seznam světového přírodního dědictví UNESCO.