Salar de Uyuni
  • kategorie: solná pláň (jezero)
  • poloha: 20°21′ j.š., 67°34′ z.d.
  • stát: Bolívie
  • družice: Sentinel-2A
  • datum pořízení snímku: 4.1. 2020

Salar de Uyuni představuje celkovou rozlohou 10 500 km2 největší solnou pláň na světě. Ve starších čtvrtohorách, před přibližně 40 000 lety, se zde nacházelo obrovské pravěké jezero Minchin, která bylo zásobováno vodou z ledovců pokrývajících okolní vysoké hory. V průběhu dalších desítek tisíc let se voda z tohoto jezera vypařovala a na jeho místě zbylo mnohem menší jezero Tauca. I ono postupně vysychalo a postupem času se rozdělilo na několik částí. Jednou z nich je dodnes existující jezero Poopó, jinou pak právě pláň Salar de Uyuni. Po naprostou většinu roku je zdejší povrch pokryt bělavou krustou, jejíž síla může dosahovat i kolem jednoho metru. Pod ní se pak nachází jezero tvořené nasyceným solný roztokem (tzv. solankou). Salar de Uyuni tak představuje jednu z největších zásob soli na světě o odhadovaném objemu 10.5 miliard tun. Sůl však není to jediné, na co je zdejší oblast bohatá. Podle odhadů se zde totiž nachází 50 – 70 % světových zásob jiného prvku – lithia. Zdejší krajina má suchý, pouštní charakter, a tak se zde kromě kaktusů nevyskytuje prakticky žádná vegetace. Také fauna zde není příliš bohatá (skládá se především z plameňáků, kteří zde přebývají v zimním období). Prší zde zpravidla jen jednou za rok a v takovém případě se povrch jinak vyschlé solné pláně pokryte tenkou vrstvičkou vody.

Věděli jste že…?

…povrch solné pláně Salar de Uyuni tvoří nejrozsáhlejší přirozený povrch s nejvyšší odrazivostí slunečního záření na světě? Díky této vysoké odrazivosti, jejíž hodnota je navíc velmi stabilní, se povrch této solné pláně používá pro kalibraci družicových senzorů.