Salinas Grande
  • kategorie: solná pláň, jezero
  • poloha: 30°00′ j.š., 65°06′ z.d.
  • stát: Argentina
  • družice: Sentinel-2A
  • datum pořízení snímku: 24.12. 2018

S rozsáhlými solnými pláněmi (tzv. salary) se můžeme setkat typicky zejména zejména v bolívijské části andského Altiplana. Dnešní snímek zachycuje podobný útvar, avšak namísto do Bolívie nás zavede na severozápad Argentiny. V tektonické propadlině ohraničené pohořími Sierra de Ancasti a Sierra Cordoba se v minulosti nacházelo jezero, po jehož vyschnutí zde zůstala rozsáhlá solná pláň rozkládající se na ploše kolem 6000 km2. Její bělavý povrch tvoří krusta skládající se nejen z „klasické“ soli (tj. chloridu sodného), avšak významný je zde i obsah dalších sloučenin jakými jsou například hydrogenuhličitan sodný („soda“), uhličitan draselný („potaš“) a tetraboritan sodný („borax“). Vody zde ale najdeme jen pomálu, neboť ta se zde vyskytuje jen v zimních měsících, kdy (zejména v západní části pánve) vytváří dočasné mělké laguny, které však rychle vysychají.