Skeiðarársandur
  • kategorie: předledovcová výplavová plošina – sandr
  • poloha: 65°50′ s.š., 17°09′ z.d.
  • stát: Island
  • družice: Sentinel-2
  • datum pořízení snímku: 30.8. 2017

O Islandu se někdy říká, že se jedná o zemi „ohně a ledu“. Toto přirovnání je víc než výstižné, neboť oheň zde představují četné činné vulkány a ledovců bychom zde našli také požehnaně. Každý z těchto dvou živlů dokáže být sám o sobě ničivý, ale dohromady se jejich ničivá síla může ještě znásobit. Tak tomu je zejména v případě tzv. subglaciálních vulkánů, tedy sopek ukrytých pod mohutným ledovcovým krunýřem, které patří k vůbec nejnebezpečnějším. Jedním z typických příkladů subglaciální sopky, je vulkán Grímsvötn ukrytý pod příkrovem nějvětšího islandského ledovce Vatnajökull. Při erupci takové sopky totiž dojde v důsledku uvolněného tepla k roztání obrovské masy ledu, která vytvoří jakousi „kapsu“ naplněnou vodou. Ta se pak může následně prolomit a vytvořit mohutnou ledovcovou povodeň, kterým Islanďané říkají „jökulhlaup“. Mohutný proud vody, bahna a kusů ledu pak ničí vše, co mu přijde do cesty. Abychom si o rozsahu ledovcových povodní udělali lepší představu, uveďme pár čísel. Ledovcová povodeň, kterou způsobil v roce 1996 již zmíněný vulkán Grímsvötn, představoval proud vody o průtoku 45 000 m3/s (jen pro představu: Vltava v Praze má průtok kolem 150 m3/s a za povodní v roce 2002 to bylo 5000 m3/s). To je však pořád naprosto nic ve srovnání s tím, co dokázala sopka Katla v roce 1755. Ledovcová povodeň, která po erupci následovala, znamenala (podle současných odhadů) průtok vody v rozmezí 200 000 – 400 000 m3/s!   Tyto ledovcové povodně vytvářejí v předpolí ledovců na pobřeží rozsáhlé výplavové plošiny, tzv. „sandry“, z nichž jednu (respektive její část) vidíme snímku. Tato plošina, známá jako Skeiðarársandur, se nachází v předpolí vůbec největšího splazu Skeiðarárjökull stékajícího na jižní pobřeží Islandu z již zmíněného ledovce Vatnajökull. Plošina dosahuje největší šíře 42 kilometrů, a tak pokud by se člověk v době uvolnění ledovcové záplavy nacházel někde uprostřed, prakticky nemá šanci utéct (ani ujet autem).