Svatý Vincent – Soufriére
  • kategorie: ostrov, sopka
  • poloha: 13°20′ s.š., 61°10′ z.d.
  • stát: Svatý Vincent a Grenadiny
  • družice: Sentinel-2B [1], Landsat-8 [2]
  • datum pořízení snímku: 3.7. 2019 [1], 9.4. 2021 [2]

Ostrov Svatý Vincent se nachází v Karibském souostroví Malé Antily přibližně 350 kilometrů od pobřeží Venezuely. Pro Evropu byl objeven během druhé výpravy Kryštofa Kolumba do „Nového světa“ v roce 1493. Až do 18. století byl ostrov osídlen původními karibskými indiány, kteří se poměrně agresivně bránili usazování „bílých osadníků“. Později byli na ostrov dopravováni afričtí otroci, kteří pracovali na zdejších kávových, tabákových a třtinových plantážích. Proto dnes tvoří černoši kolem 70 % zdejší populace. V roce 1763 byl ostrov obsazen Brity, pod jejichž správou zůstal až do roku 1958, kdy se stal samostatným státem (výjimku představovalo pouze období mezi roky 1779 – 1783, kdy se dostal dočasně do rukou Francouzů). Dnes je Svatý Vincent součástí tzv. Společenství národů (Commonwealthu). V severní částí ostrova se do výšky 1234 m nad úroveň mořské hladiny vypíná aktivní stratovulkán Soufrière, který si můžeme prohlédnout na snímku.  Jeho vrchol je tvořen kráterem o průměru 1600 m, na jehož dně se nachází malé vulkanické jezírko. Historicky je zde doloženo celkem 8 erupcí (1718, 1784, 1812, 1814, 1902, 1971 a 1979), z nichž ty v letech 1812, 1902 a 1979 patřily k velmi silným.  Síla sopečného výbuchu při erupci v roce 1812 utrhla celý východní okraj kráteru (což je mimochodem vidět dodnes). V roce 1902 pak erupce vulkánu Soufrière zahubila na 1600 místních obyvatel. Tato událost však byla prakticky zcela zastíněna mnohem rozsáhlejší katastrofou, k níž došlo na nedalekém ostrově Martinik o pouhé dva dny později, kde si výbuch tamní sopky Mont Pelée vyžádal na 28 000 obětí. V prosinci roku 2020 se začala sopka Soufrière po více než 40 letech opět probouzet k životu. Na dně jejího kráteru začal vznikat nový vulkanický dóm a stále častější otřesy signalizovaly, že se blíží nová erupce. K ní došlo 9.4. 2021, kdy sopka vychrlila mrak popela do výšky 8 kilometrů. V okolí sopky byla vymezena bezpečností zóna, z níž bylo evakuována na 16 000 obyvatel.