Torresův průliv
  • kategorie: průliv
  • poloha: 10°23′ j.š., 142°11′ v.d.
  • stát: Austrálie
  • družice: Landsat-8
  • datum pořízení snímku: 27.6. 2015

Torresův průliv odděluje v šířce 150 km nejsevernější výběžek Austrálie (Yorský poloostrov) od Asie, která je v tomto případě představována jižním pobřežím Nove Guineje, a spojuje tak vody Arafurského (na západě) a Korálového (na východně) moře. Své jméno získal podle portugalského mořeplavce (ve španělských službách) Luíse Vaz de Torrese, který tudy jako první propluv v roce 1605. Výprava pod vedením Pedro de Queiróse vyplula z Peru směrem na západ přes Tichý oceán a jejím hlavním cílem bylo pátrání po bájné „Jižní zemi“ (Terra Australis). Španělské lodě objevily souostroví Nové Hebridy (dnes známé jako Vanuatu). Zde je však zastihla bouře, která výpravu rozdělila. Její část pod velením kapitána Torrese pak proplula dosud neznámou úžinou a dokázala tak, že Nová Guinea hledanou „jižní pevninou“ není. Informace o této plavbě však zůstaly utajeny (asi v obavách z konkurence jiných námořních velmocí té doby) a zprávy o ní byly objeveny až koncem 18. století. Průliv tak byl na počest svého objevitele pojmenován až v roce 1769 skotským geografem Alexander Dalrymplem.  V minulosti tudy probíhal pevninský most spojující Austrálii s Asií, avšak ten byl postupně zaplaven mořem při vzestupu hladiny v důsledku oteplení klimatu po konci poslední doby ledové (tj. asi před 12 000 lety).  I tak se Torresův průliv vyznačuje jen malou hloubkou (pouze 7 – 15 m). Poslední zbytky uvedeného pevninského spojení mezi Asií a Austrálií pak představuje řetězec 274 ostrovů a více než 500 korálových útesů táhnoucích se napříč celým průlivem.  Jejich administrativním centrem je ostrov Thursday Island (který vidíme na snímku). Také k němu a jeho jménu se váže jedna zajímavost. Ostrov byl pojmenován v roce 1848 kapitánem Owenem Stanleyem – ovšem ne jako Thursday Island, ale jako Friday Island. Jméno Thursday Island sice Stanley také použil…ale pro jiný ostrov. V roce 1855 však admirál Francis Beaufort (mimochodem autor známé Beuafortovy stupnice síly větru) jména obou ostrovů prohodil a to tak, aby se na mapách Thursday Island nacházel nalevo od Friday Islandu. Na úplný závěr pak ještě dodejme, že ostrovy v oblasti Torresova průlivu byly na přelomu 19. a 20. století jedním z nejvýnosnějších nalezišť perel, jejichž lov zaměstnával mnoho lovců a námořníků z Japonska, Malajsie a Indie.