Velikonoční ostrov
  • kategorie: ostrov
  • poloha: 27°07′ j.š., 109°21′ z.d.
  • stát: Chile
  • družice: Sentinel-2
  • datum pořízení snímku: 6.6. 2019

Velikonoční ostrov (Rapa Nui, Isla de Pascua) byl objeven nizozemským mořeplavcem Jacobem Roggeveenem o velikonoční neděli roku 1722. Ten zde rovněž objevil i obrovské kamenné sochy „moai“ znázorňující lidské postavy, které se záhy staly symbolem celého ostrova. Celkem jich zdejší obyvatelé dokázali vytvořit a vztyčit kolem 300, avšak další pak zůstaly nedokončené v lomu na úpatí vyhaslé sopky Rano Raraku. Historie osídlení Velikonočního ostrova může být pro nás jakýmsi varováním před tím, co se může stát, pokud nebudeme šetrně zacházet se zdroji, které máme k dispozici. Podle archeologických výzkumů se totiž zdá, že zdejší populace po příchodu prvních obyvatel (asi kolem roku 900 n.l.) prudce rostla a to až na přibližně 20 000 osob (ostrov má přitom rozlohu jen 163 km2). Spolu s tím propadli zdejší obyvatelé jakési „megalomanii“, kdy vyráběné sochy byly pořád větší a větší, až dosáhly tak velkých rozměrů, že bylo nemožné je přepravit a vztyčit. Aby bylo možné uživit stále větší počet lidí, neustále rostly nároky na obdělávání další a další půdy. Tak byly na ostrově postupně úplně vykáceny všechny lesy. Najednou ovšem nebylo na čem rozdělat oheň, z čeho uplést rybářské sítě…a co horšího, nebylo ani z čeho postavit lodě a tudíž jak se z ostrova dostat. Původně úrodná půda byla rychle odnesena erozí, prameny sladké vody vyschly…Vše nakonec vyvrcholilo bratrovražednou válkou mezi jednotlivými zdejšími klany, v jejímž průběhu bylo mnoho zdejších soch poničeno. Další pohromou se stali peruánští otrokáři, kteří odvlekli většinu zdejších obyvatel na práci v peruánských dolech. A aby toho nebylo málo, přinesli sem Evropané zde neznámé nemoci – neštovice a tuberkulózu. A tak pouhých sto let po svém objevení měl ostrov jen kolem 100 původních obyvatel. Od roku 1888 je Velikonoční ostrov pod svrchovaností Chile, která zde v roce 1935 vyhlásilo národní park. Od roku 1996 je Velikonoční ostrov zapsán na seznamu světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO.   

Věděli jste že…?

…kromě obřích kamenných soch moai je další záhadou Velikonočního ostrova hieroglyfické písmo známé jako „rongorongo“, které se dodnes nikomu nepodařilo rozluštit?

…Velikonoční ostrov je jedním z nejizolovanějších míst na světě, neboť nejbližší trvale osídlené místo se nachází ve vzdálenosti 2075 km (Pitcarnovy ostrovy) a pobřeží Chile odtud leží 3600 km daleko.