Velký bariérový útes
  • kategorie: korálový útes
  • poloha: 20°30′ j.š., 150°43′ v.d.
  • stát: Austrálie
  • družice: Sentinel-2
  • datum pořízení snímku: 8.10. 2020

Pokud bychom si položili otázku, který tvor dokázal vytvořit vůbec největší útvar na Zemi, pak by pravděpodobně většina z nás bez váhání prohlásila, že člověk. Ale věřte nebo ne, všechno je jinak. Pro mnoho lidí bude možná překvapením, že vůbec největší útvar vytvořený živým organismem nevznikl rukou člověka, ale činností drobných mořských živočichů souhrnně známých jako koráli. Tito mořští žahavci žijí v početných koloniích, přičemž se rozmnožují nepohlavně tak, že se jednoduše odškrtí od svého rodiče. Důležité však je především to, že kolem sebe začnou budovat vápenatou schránku. Tím se kolonie postupně rozrůstá do všech směrů, ale nejvíce směrem k hladině, neboť podobně jako například rostliny se i koráli snaží dostat co nejvíce ke sluníčku. Kolonie korálů tak může postupně „vyrůst“ až nad úroveň mořské hladiny, kde jsou však korálové schránky vlivem mořského vlnění a povětrnostních podmínek odlamovány a rozmělňovány, až z nich vznikne písek, které je dále ukládán do různých puklin a dutin. Postupně tak vznikne korálový ostrov. Největším korálovým útesem, který je současně i oním největším útvarem vytvořeným živým organismem, je známý Velký bariérový útes táhnoucí se v délce 2000 Korálovým mořem podél východního pobřeží Austrálie. Celé pásmo této korálové bariery je široké 2 – 150 kilometrů, avšak oproti zažitým představám se nejedná o jeden souvislý útes, ale o komplikovaný systém tvořený asi 2900 samostatnými útesy a 600 ostrovy. Na základě vědeckého průzkumu pak bylo v relativně nedávné době zjištěno, že celý tento útvar se začal vyvíjet asi před 600 000 lety. Bohatost zdejšího mořského ekosystému se dá srovnat snad jen s tropickými deštnými pralesy, neboť se odhaduje, že zde žije na 350 druhů korálů a 1500 druhů ryb. Od roku 1981 je většina oblasti útesu zapsána na seznam přírodních rezervací UNESCO.