pohoří Virunga
  • kategorie: vulkanické pohoří
  • poloha: 1°25′ j.š., 29°32′ v.d.
  • stát: Demokratická republika Kongo, Rwanda, Uganda
  • družice: Sentinel-2B
  • datum pořízení snímků: 7.7. 2018

Vulkanické pohoří Virunga se rozkládá na hranici tří afrických států: Ugandy, Rwandy a Demokratické republiky Kongo. Jeho původ přímo souvisí s tektonickými pohyby litosférických desek v západní větvi Velké příkopové propadliny (Východoafrického riftu). Nejvyšším vrcholem celého pohoří je Karasimbi dosahující výšky 4507 m n. m. Pět dalších sopek je v současnosti považováno za spící, zatímco jiné dvě (Nyamuragira a Nyiragongo) projevují svou činnost velmi často. Evropané byly svědky první erupce sopky Nyamuragira v roce 1894. Od té doby se vulkán probudil k životu ještě několikrát (1938 – 1940, 1958, 1957, 1971). Při první z těchto erupcí dotekla láva z jícnu sopky až na pobřeží 24 kilometrů vzdáleného jezera Kivu. Mnohem zajímavějším je však sousední vulkán Nyiragongo, který je jedním z pouhých sedmi míst na celém světě, kde se nachází aktivní lávové jezero. Láva je v tomto případě velmi řídká, a proto také rychle teče. A tak přestože erupce nemají explozivní charakter, ohrožuje sopka prakticky neustále své okolí lávovými proudy, které mohou způsobit rozsáhlé škody a ztráty na životech (jako se tomu stalo při erupcích v letech 1977 a 2002). Svahy zdejších hor jsou domovem horských goril, které jsou poddruhem mnohem četnějších goril nížinných, na rozdíl od nichž jsou dobře přizpůsobeny pobytu v chladnějších horkých podmínkách.