von Karmánovy víry
  • kategorie: počasí
  • poloha: 28°28′ s.š., 15°52′ z.d. [1]; 16°03′ s.š., 24°16′ z.d. [2]
  • stát: Španělsko – Kanárské ostrovy [1], Kapverdy [2]
  • družice: Terra – MODIS
  • datum pořízení snímků: 7.2. 2017 [1], 5.1. 2005 [2]

Na této dvojici snímků pořízených prostřednictvím senzoru MODIS neseného družicemi Terra a Aqua si můžeme všimnout zajímavých struktur zvýrazněných oblačností táhnoucí se v prvním případě za Kapverdskými a v druhém případě Kanárskými ostrovy. Tyto útvary jsou známé jako von Karmánovy vzdušné víry (von Karman vortex) vznikající při obtékání vzduchu kolem nějaké překážky. Touto „překážkou“ jsou v tomto případě jednotlivé ostrovy vyčnívající poměrně výrazně nad úroveň hladiny oceánu. Za určitých podmínek se původně laminární proudění vzduchu mění v turbulentní, přičemž se po obou stranách překážky postupně začnou střídavě „odtrhávat“ jednotlivé víry, které pak pokračují v původním směru pohybu vzduchu. Tyto víry pak tvoří jakési „vírové cesty“ jaké si můžeme prohlédnout právě na dnešním snímku.

Věděli jste že…:

…jedním z doložených předků Theodora von Karmána (1881 – 1963), který jako první popsal výše uvedený jev, je známý pražský židovský učenec a rabín Jehuda Liva ben Becalel („rabbi Löw“), kerého jistě všichni známe z pověsti o Golemovi?