zničení Kachovské přehrady (6.6. 2023)

zničení Kachovské přehrady 6.6. 2023
  • kategorie: řeka, přehrada
  • poloha: 46°46′ s.š., 33°21′ v.d.
  • stát: Ukrajina
  • družice: Landsat-8 [1, 2], Landsat-9 [3, 4], Sentinel-3A [5, 8, 9], Sentinel-3B [6, 7]
  • datum pořízení snímků: 1.6. 2023 [1], 17.6. 2023 [2], 2.6. 2023 [3], 18.6. 2023 [4], 5.6. 2023 [5], 7.6. 2023 [6], 9.6. 2023 [7], 16.6. 2023 [8], 18.6. 2023 [9]

Zničení Kachovské přehrady v Ruskem okupované Chersonské oblasti na Ukrajině se na začátku června 2023 stalo jednou hlavních událostí souvisejících s Rusko – Ukrajinským konfliktem. Kachovská přehrada na řece Dněpr byla vybudována v roce 1956 a její napuštění trvalo další dva roky. Přehradní jezero dosahovalo rozlohy 2155 km2, díky čemuž šlo o druhou největší vodní plochu na Ukrajině (po Kremenčucké přehradě). 6. června 2023 došlo v důsledku exploze k protržení hráze a následnému zatopení oblastí níže po proudu řeky, včetně již zmíněného města Cherson. Na prvním snímku si můžeme prohlédnout úsek toku řeky Dněpr od jejího ústí do Černého moře až po vlastní přehradu tak, jak jej zachytila 1.6. 2023 družice Landsat-8. Na druhém snímku pak vidíme totéž území na snímku ze 17.6. 2023, kdy již hlavní část povodňové vlny opadla, avšak stále můžeme vidět rozsáhlé zatopené plochy podél řeky. Obdobně si pak můžeme prohlédnout i hlavní část přehradního jezera, a to nejprve na snímku z 2.6. 2023, a následně pak z 18.6. 2023, kdy většina vody z přehradního jezera již odtekla. Kromě bahnem pokrytého dna bývalé nádrže pak můžeme vidět i řeku Dněpr, která se vrátila do svého původního koryta. Oba tyto snímky byly pořízeny družicí Landsat-9. Území podél dolního toku Dněpru můžeme sledovat i prostřednictvím snímku z družice Sentinel-3A a 3B, které jsou pořizovány prakticky s denní frekvencí, avšak oproti Landsatům mají mnohem menší prostorové rozlišení (300 m/pixel). První snímek byl pořízen 5.6. 2023, tedy pouhý den před protržení hráze. Druhý snímek (ze 7.6. 2023) je sice částečně pokryt oblačností, avšak i tak na něm můžeme sledovat vrcholící povodňovou vlnu zaplavující celé prostor pod protrženou přehradou. Stejně tak si můžeme všimnout masy zakalené vody přitékající skrze ústí řeky Dněpr do Černého moře. Obdobnou situaci pak můžeme vidět i na následujícím snímku z 9.6. 2023. Zatímco masa zakalené vody se stále více šíří podél pobřeží Černého moře, hladina v přehradním jezeře neustále klesá, a začíná se tak postupně odhalovat jeho dno. Na další snímek jsme si museli počkat až do 16.6. 2023, neboť mezi tím byla oblast neustále skryta pod příkrovem oblačnosti. Vidíme, že zkalená masa při ústí Dněpru se již rozplynula a i povodňová vlna opadla (opět jsou například vidět říční ramena delty Dněpru). Poslední snímek byl pořízen 18.6. 2023, kdy je hlavní část přehradního jezera již prakticky prázdná.