Bissagoské ostrovy
  • kategorie: souostroví
  • poloha: 11°20′ s.š., 16°04′ z.d.
  • stát: Guinea-Bissau
  • družice: Sentinel-2B
  • datum pořízení snímku: 4.5. 2022

Bissagoské ostrovy, tvoří skupinu 88 ostrovů rozkládajících se přibližně 120 kilometrů od pobřeží západní Afriky. Představují pozůstatek kdysi rozsáhlé delty řeky Geba do Atlantského oceánu, v jejímž ústí se nacházejí. Tato část afrického pobřeží byla poprvé prozkoumána Portugalci, kteří sem poprvé připluli v roce 1446. Ostrovy, stejně jako přilehlé pobřeží africké pevniny pak byly využívány jako obchodní stanice a opěrné body pro obchod s otroky. Domorodé kmeny, které tyto ostrovy obývaly, byly vyhlášenými staviteli lodí a se svým loďstvem dokázali v roce 1535 uštědřit Portugalcům potupnou porážku. Pro značný odpor místních obyvatel tak byly Bissagoské ostrovy Portugalskem oficiálně ovládnuty teprve v roce 1936. Portugalská nadvládla skončila v roce 1974, kdy se ostrovy staly součástí nově vzniklého samostatného státu Guinea-Bissau. Dnes zde na 23 obydlených ostrovech žije kolem 30 000 obyvatel, kteří se živí zejména samozásobitelským zemědělstvím a rybolovem. Krajinu ostrovů tvoří především savany a tropické lesy, které jsou na pobřeží lemovány písečnými mokřady a porosty mangrovů. Pro svou zachovalost zde byl v roce 1996 vyhlášena biosférická rezervace UNESCO. Nepřehledný labyrint špatně kontrolovatelných ostrovů má však i svoji odvrácenou tvář, neboť je s oblibou využíván jako úkryt pro pašeráky drog.