bolid zachycený družicí MSG-1 (7.10. 2008)

bolid zachycený MSG-1 (7.10. 2008)
  • kategorie: kosmické jevy
  • poloha: cca 20° s.š., 34° v.d.
  • stát: Súdán
  • družice: Meteosat-8 (MSG-1)
  • datum pořízení snímku: 7.10. 2008

6. října 2008 byl na astronomické observatoři Mount Lemmon v Arizoně objeven asteroid 2008 TC-3. Po výpočtu dráhy tohoto tělesa bylo zjištěno, že se asteroid následujícího dne sraze se Zemí. Zajímavostí v tomto ohledu je, že se jedná o historicky první dopad meteoritu na zemský povrch, který byl předem předpovězen na základě výpočtu dráhy mateřského tělesa. Asteroid vstoupil do zemské atmosféry 7. října 2008 ve 2:45 UTC nad střední Afrikou, kde posléze ve výšce přibližně 14 km nad povrchem explodoval a jeho úlomky dopadly do oblasti severního Súdánu. Protože se jedná o prakticky zcela liduprázdnou oblast, neexistují žádná (známá) pozorování této události ze zemského povrchu. Jedinými přímými pozorovateli tak byli členové posádky francouzského letadla směřujícího tou dobou skrze tuto oblast to Evropy. I toto letadle se však nacházelo o přibližně 1400 km jižněji, takže průlet bolidu a jeho následné exploze mohly být pozorovány jen z velké dálky. Celá tato událost je však zajímavá ještě jiným prvenstvím (kvůli kterému ji zde ostatně vůbec zmiňujeme): jedná se totiž o první případ, kdy se bolid prolétávající zemskou atmosférou podařilo zachytit na družicovém snímku a to konkrétně prostřednictvím meteorologické družice na polární dráze Meteosat-8 (MSG-1). Tento snímek (respektive výřez z něj) si můžeme prohlédnout v barevné kombinaci termálních pásem IR 12, IR 10.8 a IR 3.9, avšak bolid rozžhavený během svého průletu třením o vzduch je nejlépe patrný ve spektrálním pásmu IR 3.9.