písečnou bouře Godzilla: (4. – 26.6 2020)

písečná bouře Godzilla (4. – 26.6. 2020)
  • kategorie: počasí
  • poloha: Mauritánie, Atlantský oceán
  • region: Afrika, Jižní Amerika, Severní Amerika
  • družice: Suomi NPP
  • datum pořízení snímků: 4.6. – 26.6. 2020

Situace, při nichž se zvířený pouštní písek dostává ze Sahary nad Atlantský oceán, či naopak nad území Evropy, sice nenastávají každý den, ale na druhou stranu nejde ani o nijak ojedinělý jev. Období, kdy je tyto písečné bouře možné nejčastěji pozorovat, nastává od konce jara až do začátku podzimu, kdy nad západním pobřežím Afriky sílí tlakový výše. Horký saharský vzduch smísený se zvířeným pískem a prachem pak vytvoří vzduchovou masu známou jako Saharská vzduchová vrstva (Saharan Air Layer), které se v důsledku směru rotace již zmíněné tlakové výše (po směru hodinových ručiček) začne přesouvat směrem na západ – tj. nad Atlantský oceán. V průběhu června 2020 (4. – 26.6. 2020) však dosáhl tento úkaz skutečně gigantických rozměrů, díky čemuž se mrak zvířeného saharského písku dostal po překonání vzdálenosti přibližně 8000 km až na druhou stranu Atlantiku, kde postupně zasáhl východní pobřeží Jižní a Střední Ameriky, ostrovy v Karibském moři a jihovýchodní pobřeží Spojených států. Svým rozsahem se jednalo o největší událost svého druhu za posledních 50 let, a proto byla tato písečná bouře pojmenována po fiktivní nestvůře jako „Godzilla“.